Human Capital Innovatie voor Maatschappelijk Verdienvermogen

413204 Bedrijfskunde deeltijd, studieadviesgesprek, studieadviseur, gesprek, praten, student, 2022

Met 5 lectoraten en partners ontwikkelen we een landelijke onderzoeksinfrastructuur op human capital gebied. Goede ontwikkeling en benutting hiervan is dé kernopgave voor het versnellen van maatschappelijke transities, opschalen van innovaties en vergroten van maatschappelijk verdienvermogen.

Snelle info

Status

Lopend

Looptijd

2023 t/m 2026

Subsidie

Regieorgaan SIA

Projectleider

Jos Sanders

Penvoerder

Hanze Hogeschool

Aanleiding

De noodzaak voor human capital innovatie is groot vanwege drie kernvraagstukken. Allereerst dreigen arbeidstekorten de langjarige economische groei te belemmeren door krimp van de beroepsbevolking en onvoldoende productiviteitsgroei. Ten tweede is er sprake van een verschuivende vraag naar arbeid als gevolg van verschillende transities (zoals die in de energie, de digitalisering en de zorg). Tot slot is er steeds meer sprake van een kloof tussen de toekomstige arbeidsvraag en de kennis en vaardigheden van de huidige beroepsbevolking. De afgelopen jaren zijn veel (regionale) experimenten en programma’s gerealiseerd voor ontwikkeling en benutting van human capital. Maar lessen worden nog onvoldoende opgehaald en gedeeld tussen regio’s en sectoren. Ook werken ze nog onvoldoende door in het mkb, bereiken ze te weinig de doelgroep van praktijkopgeleide medewerkers, en wordt hun effectiviteit te weinig onderzocht. 
Een goede ontwikkeling en benutting van human capital is dé kernopgave voor het versnellen van maatschappelijke transitie(s), opschaling van innovaties en het vergroten van maatschappelijk verdienvermogen. Een volgende stap in human capital onderzoek is nodig om die kernopgave te realiseren: landelijke samenwerking, innovatie, massa en slagkracht in praktijkgericht onderzoek naar human capital dat impact heeft op de doelgroep die dat het meest nodig heeft: het mkb.

Doel

In dit SPRONG programma adresseren we bovenstaande opgave door een landelijke onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen met vijf sterke human capital lectoraten en belangrijke partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs:

Ons doel is om een toonaangevende onderzoeksgroep en een gewilde (inter)nationale partner te worden die bijdraagt een maatschappelijk verdienvermogen via human capital innovatie door het versterken van responsiviteit van mensen, bedrijven, netwerken en regio's. We genereren informatie over de innovatie van de arbeidsmarkt en wisselen deze kennis uit, onderling en naar regionale en landelijke partners. Het gaat dan om onderwerpen als het helder formuleren van de behoefte aan scholing, het aanjagen van de ontwikkeling van oplossingen op het gebied van leven lang ontwikkelen, en het stimuleren van een leercultuur binnen organisaties.

Onze ambitie voor eind 2026:

 • Acht landelijke grote projecten gestart gericht op het benutten en ontwikkelen van human capital
 • Op elk thema een hogeschool-overstijgende onderzoeksgroep en vakcommunity gerealiseerd resulterende in landelijke data-analyse en gezamenlijke publicaties
 • Een landelijke set van tools en interventies om de ontwikkeling en benutting van human capital te realiseren.

Vanuit Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan worden twee (aanstaande) promovendi met een HAN promotiebeurs betrokken.

Bekijk ook het persbericht over de subsidie.

Consortium

Dit consortium vertegenwoordigt de kern van een groep al lang structureel in een door SIA-RAAK erkend platform (Mens, Werk & Organisatie) op het thema Leven Lang Ontwikkelen samenwerkende lectoraten:

 • Lectoraat Human Capital Hanzehogeschool Groningen (dr. Harm van Lieshout en dr. Arjen Edzes)
 • Lectoraat Smart Industry & Human Capital Hogeschool Saxion (dr. Stephan Corporaal)
 • Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen Windesheim (dr. Menno Vos)
 • Lectoraat Human Capital Innovations HAN (dr. Jos Sanders)
 • Lectoraat Dynamische Talentinterventies Fontys (dr. Marian Thunnissen)

De lectoraten zijn complementair aan elkaar en bouwen hun expertise integraal verder uit om gezamenlijk op het snijvlak van human capital en maatschappelijk verdienvermogen. Groningen vanuit expertise op het gebied van arbeidsmarkt en human capital investeringen, Saxion vanuit human capital  & technologie, Windesheim vanuit leercultuur en diversiteit, HAN vanuit informeel leren en Fontys vanuit talentontwikkeling. Met de SPRONG groep werken aan integrale human capital innovaties op drie niveaus: wendbare individuen, bedrijven en netwerken. 
Aan het consortium doen verder via de HAN ook Bouwend Nederland en TNO mee. Andere betrokkenen, via de andere hogescholen zijn o.a. SER, FNV, CNV, VNO-NCW, MKB Nederland en Katapult als landelijke partners. Leerwerkloketten Brabant, Talent in de regio, Techyourfuture, Metaalunie, Gelders Vakmanschap e.a. zijn regionale partners.

Meer weten? Neem contact op:

Lector Jos Sanders

 • Jos.Sanders@han.nl
 • 06 50524618
 • Lectoraat
   

  Human Capital Innovations

  De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

  groep jonge mensen rond presentatie
  Zwaartepunt
   

  Smart Region

  Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

  Smart Region vrouw met bril