Vaktherapie in de forensische zorg

Het project 'Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg' beoogt een belangrijke impuls te geven aan de kennis- en kwaliteitsontwikkeling en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg.

Patiënt en vaktherapeut in de forensische zorg

Snelle info

Looptijd

1 november 2022 - 1 november 2024

Subsidie

  • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
  • Kwaliteitsnetwerk Forensische Zorg (KFZ)

Consortium

Leden vanuit de OU, Zuyd HS/ KenVak, HAN, CodArts, Windesheim, Pompestichting, GGNet, Stevig, FVB

Penvoerder

HAN 

Coördinatie uitvoering

Doelen

Met het project worden de volgende 3 doelen nagestreefd:

  1. Het in kaart brengen van potentiële werkingsmechanismen van vaktherapie en deze te koppelen aan gangbare veranderingsmodellen waarmee binnen de forensische zorg wordt gestreefd naar een vermindering van het recidiverisico.  
  2. Het beschrijven van veelbelovende vaktherapeutische interventies voor de forensische zorg (best practices) voor gespecificeerde doelgroepen, de doelstellingen, potentiële werkingsmechanismen en de instrumenten waarmee deze werkingsmechanismen kunnen worden geoperationaliseerd (i.e., meetbaar worden gemaakt). 
  3. Validering van de beschreven koppeling van vaktherapeutische interventies en potentiële werkingsmechanismen bij vaktherapeuten, andere forensische disciplines en ervaringsdeskundigen. 

Meer weten?

Stuur voor vragen en meer informatie over dit project een mailbericht naar: