Docent overlegt met studenten
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal

Beroepen veranderen steeds sneller van inhoud. Sommige beroepen verdwijnen, andere beroepen verschijnen. Dat vraagt veel van professionals in opleiding. Het is belangrijk dat zij leren anticiperen op, en omgaan met, die veranderingen door nieuwe vaardigheden te leren.

Snelle info

Startdatum

1 september 2022

Projectleider

Wietske Kuijer-Siebelink 

Status

Lopend

Werken en leren veranderen, wat vraagt om een andere manier van opleiden. Dit vraagt niet alleen om aanpassingen in opleidingscurricula, maar ook om nieuwe routines van werken. Bij de HAN stimuleren we studenten al langer niet alleen in hun beroepsvorming, maar ook in hun maatschappelijke en persoonlijke vorming. We leiden studenten op tot wendbare en reflectieve wereldburgers. Maar hoe doen we dat? Wat werkt daarin wel? En wat werkt niet? En voor wie? Welke rol kan digitalisering daarin spelen? En hoe bepalen we of een aanpak al dan niet succesvol is? Dat willen we eerst helder krijgen, omdat die kennis docenten helpt hun veranderende rol optimaal in te vullen.

Doel 't Werkt!

Binnen project 't Werkt! wordt een Comenius Leadership Fellow aanvraag voorbereid. Deze aanvraag zet in op het ontwikkelen van een toolbox voor het effectief opleiden van wendbare en reflectieve wereldburgers in veranderende beroepen.

Team

Aimée Hoeve

Onderzoeker Responsief Beroepsonderwijs en Leren tijdens de Beroepsloopbaan, Academie Educatie
192165 Aimee Hoeve

Leven Lang Ontwikkelen

We bieden als HAN steeds meer mogelijkheden voor onder andere werkend leren en lerend werken, hybride leren en Open Eind Leren. Darnaast bieden we steeds meer mogelijkheden voor omscholing en bijscholing. Jezelf een leven lang blijven ontwikkelen, wordt steeds belangrijker. Daarin zijn we als HAN een belangrijke partner voor de regio. Hoe kunnen HAN-docenten ondersteunen bij het optimaal invulling geven aan hun veranderende rol? Wat hebben zij nodig bij het ontwerpen en uitvoeren van beroepsonderwijs dat bijdraagt aan de ontwikkeling van wendbaarheid en reflectiviteit? Deze kennis en daarop gebaseerde instrumenten willen we uiteindelijk in een toolbox vatten. 

Voorbereiding Comeniusaanvraag

De voorbereiding van de Comeniusaanvraag bestaat uit de volgende stappen:

 1. Een literatuurstudie naar wendbaarheid en reflectiviteit. Hoe operationaliseer je wendbaarheid en reflectiviteit? Wat speelt in op wendbaarheid en reflectiviteit? Hoe bepaal je het succes van een aanpak/leerpraktijk?
 2. Een behoefteanalyse van bestaande HAN-praktijken via casestudies. Hoe dragen deze praktijken nu al bij aan de ontwikkeling van wendbaarheid en reflectiviteit? Welke vagen leven er op het gebied van de ontwikkeling van wendbaarheid en reflectiviteit?

Contact

Wietske Kuijer-Siebelink

 • 0652406943
 • Focus van de HAN
   

  Slim - Smart Region

  Het project 't Werkt versterkt de Slim - Smart Region-thema's Innovatieve Leeromgeving en Adoptieve Organisatie. Met het zwaartepunt Slim - Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

  Smart Region vrouw met bril
  Lectoraat
   

  Responsief Beroepsonderwijs

  Wat zijn goede manieren om studenten en professionals te helpen ‘ergens goed in te worden’? Ons lectoraat wil de ontwikkeling van vakbekwaamheid zo goed mogelijk begeleiden.

  141472 Studenten lachen terwijl docent uitlegt