Strategische doelen

Bijdragen aan slimme, schone en sociale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. En dat op een duurzame en toekomstbestendige manier. Lees meer over de 6 strategische doelen uit het koersplan van de HAN.

57923 Stockbeeld interessegebied aarde en milieu

Onze 6 strategische doelen

Doel 1: maatschappelijk betrokken wereldburgers

Onze studenten ervaren dat ze bij de HAN niet alleen kennis en praktische vaardigheden verwerven om de toekomst vorm te geven. Ze kunnen zich ook persoonlijk en maatschappelijk ontwikkelen en reflecteren op hoe zij het verschil maken.

115153 Social work International studenten rond wereldbol horizontaal

Doel 2: digi- en datavaardige professionals

Studenten en medewerkers kunnen kansen op het gebied van digitalisering en technologische transformaties helpen vorm te geven. Tegelijkertijd doorzien ze ook de risico's ervan, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving of ethische dilemma's.

240904 biocentre data-science10. Martijn van der Pol, Philip de Groot

Doel 3: flexibel onderwijs

De HAN is een dynamische onderwijsinstelling voor studenten, medewerkers en het werkveld. Iedere student krijgt de mogelijkheid een studieroute te kiezen die past bij zijn persoonlijke ambities en ontwikkeling.

32365 studeren, project, lachen, samenwerken, studenten, laptops, studieruimte, finance and control, fc, economie, cover

Doel 4: duurzame verbindingen met partners

De HAN is 1 van de sleutelspelers in veerkrachtige regionale kennis-ecosystemen. Met als focus: slimme, schone en sociale oplossingen voor de regio. We verbinden onderwijs, praktijkgericht onderzoek en het werkveld met elkaar.

282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek

Doel 5: portfolio voor professionals

Samen met het werkveld ontwikkelen we ons portfolio voor professionals tot een onderscheidend opleidingsaanbod in alle domeinen. Dit doen we voor werkenden die een hbo-graad willen halen en voor de groeiende groep die zich wil bij-, op- of omscholen via een gecertificeerd programma.

32875 project

Doel 6: een leven lang verbonden met de HAN

We gaan met al onze studenten een verbinding aan die veel verder gaat dan hun studie. We willen dat alumni terugkomen bij de HAN om zich te blijven ontwikkelen. En dat ze betrokken blijven, door bijvoorbeeld stageplaatsen te bieden of gastcolleges te geven.

32866 kantine-studeren

Het verhaal van ons koersbeeld

Koersbeeld in het kort

We willen dat iedere student en medewerker het verschil maakt op maatschappelijke vraagstukken. Dat staat centraal in onze koers naar 2028. In deze animatie laten we zien waar we de komende jaren aan werken.

379978 Afbeelding voor animatie Koersbeeld

Betrokken wereldburgers

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten zich te laten ontwikkelen tot reflectieve wereldburgers en hoe we daar willen komen.

439845 Animatie betrokken wereldburgers

Digi- en datavaardige professionals

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten en medewerkers zich te laten ontwikkelen tot digi- en datavaardige professionals en hoe we daar willen komen.

439846 Animatie digi en datavaardige proefssionals

Flexibel onderwijs

In deze animatie vertellen we je over ons doel om flexibel onderwijs aan te bieden en wat dat betekent.

439848 Animatie flexibel onderwijs

Duurzame verbindingen

In deze animatie vertellen we je over ons doel om duurzame verbindingen aan te gaan met onze omgeving.

439847 Animatie duurzame verbindingen

Leven lang ontwikkelen

In deze animatie vertellen we je over ons doel ons portfolio af te stemmen op het werkveld in de regio en hoe we daar willen komen.

439849 Animatie leven lang ontwikkelen

Leven lang verbonden

In deze animatie vertellen we je over ons doel om studenten zich een leven lang verbonden te laten voelen met de HAN en hoe we daar willen komen.

439850 Animatie leven lang verbonden

De basis blijft Het fundament

Een nieuw koersplan, met 6 nieuwe doelstellingen. Mooi om aan te gaan werken! Maar, we vergeten ons vorige instellingsplan zeker niet. Dat plan heeft het fundament gelegd waar we nu op voortbouwen. We blijven werken aan deze centrale thema’s, zowel voor de studenten als voor de medewerkers: 

Lees het koersbeeld

Wat willen we bereiken in de periode 2022 - 2028? Lees het in ons nieuwe koersbeeld. Een tip: het document telt 48 pagina's, en bevat veel grote kleurvlakken en foto's. Sta daar even bij stil voordat je een printopdracht geeft! The English version will follow in January 2022.

310972 Interne communicatie campagne studenten, Tonian Campbell en Lesley Beaupain