Persoon maakt notitie

Traumatische ervaringen. Een groot deel van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis heeft er mee te maken. Vaktherapie blijkt van waarde in de behandeling van trauma. Binnen dit project ontwikkelen we een specifieke vaktherapeutische module.

Doel

Dit onderzoeksthema is grondig aangepakt door een bachelorstudent, nu alumnus, en kan in een ruimere opzet uitgevoerd of verder uitgediept worden door een masterstudent. Bij traumabehandeling binnen vaktherapie werkt de vaktherapeut vaak samen met een psycholoog. De focus van het onderzoek kan dus ook liggen op het versterken van deze onderlinge interprofessionele samenwerking.

Waarom beeldende therapie?

Traumatische herinneringen worden opgeslagen in het non-verbale, visuele of audiovisuele geheugen. Beeldende therapie sluit daar goed op aan. Het biedt een ervaringsgerichte toegang tot traumatische ervaringen, tot het doorleven van gevoelens en het doorbreken van vermijding. Beeldende therapie gaat immers meer over beelden dan over woorden.

Innovatief behandelaanbod

Lector Suzanne Haeyen presenteert samen met Merel Staal een innovatief behandelaanbod: rescripting voor trauma-gerelateerde nachtmerries in beeldende therapie. De interventie is gebaseerd op Imagery Rehearsal Therapie (IRT). Het is een nieuw aanbod gericht op de behandeling van aan PTSS verbonden nachtmerries. Lees meer in het artikel:

IR-AT is een veelbelovende behandelmethode. Deze zou bij uitstek geschikt kunnen zijn voor patiënten die moeilijk emotioneel te bereiken zijn via de verbale manier van werken. 

Contact over dit project?

Suzanne Haeyen

 • suzanne.haeyen@han.nl
 • Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws en artikelen

  Onderzoeksproject VR Health ExperienceVirtual Reality-ruimte voor Vaktherapie
  282875 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush1
  Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
  90865 Groepsles
  282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.vtps@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop