Trauma-Focused Art Therapy Vaktherapeutische uitwerking nachtmerrieprotocol 

Persoon maakt notitie

Traumatische ervaringen. Een groot deel van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis heeft er mee te maken. Vaktherapie blijkt van waarde in de behandeling van trauma. Binnen dit project ontwikkelen we een specifieke vaktherapeutische module.

Waarom beeldende therapie?

Traumatische herinneringen worden opgeslagen in het non-verbale, visuele of audiovisuele geheugen. Beeldende therapie sluit daar goed op aan. Het biedt een ervaringsgerichte toegang tot traumatische ervaringen, tot het doorleven van gevoelens en het doorbreken van vermijding. Beeldende therapie gaat immers meer over beelden dan over woorden.

Onderbouwing traumagerichte beeldende therapie Trauma-Focused Art Therapy

Reguliere gedragstherapeutische interventies bij traumagerelateerde klachten werken lang niet voor iedereen – meer dan 1/3 van alle cliënten heeft hierbij geen baat (Bradley et al, 2005). Beeldende therapie biedt geleidelijk toegang tot traumatische herinneringen en emoties. Daardoor vermindert vermijding en kunnen er vaak wel weer woorden aan de traumatische beelden worden gegeven. Traumagerichte beeldende therapie lijkt goed aan te sluiten maar is nog te weinig onderbouwd.  

Dit onderzoeksthema is grondig aangepakt door een bachelorstudent, nu alumnus, en kan in een ruimere opzet uitgevoerd of verder uitgediept worden door een masterstudent. Bij traumabehandeling binnen vaktherapie werkt de vaktherapeut vaak samen met een psycholoog. De focus van het onderzoek kan dus ook liggen op het versterken van deze onderlinge interprofessionele samenwerking.

Innovatief behandelaanbod

Lector Suzanne Haeyen presenteert samen met Merel Staal een innovatief behandelaanbod: rescripting voor trauma-gerelateerde nachtmerries in beeldende therapie. De interventie is gebaseerd op Imagery Rehearsal Therapie (IRT). Het is een nieuw aanbod gericht op de behandeling van aan PTSS verbonden nachtmerries. Lees meer in het artikel:

IR-AT is een veelbelovende behandelmethode. Deze zou bij uitstek geschikt kunnen zijn voor patiënten die moeilijk emotioneel te bereiken zijn via de verbale manier van werken. 

Onderzoek effectiviteit Trauma-Focused Art Therapy protocol

In 2022 voeren we via een Mixed Method onderzoek uit naar effectiviteit van de inzet van het Trauma-Focused Art Therapy protocol (Schouten et al., 2015) in de ggz-praktijk. Dit doen we via een Multiple Baseline Single Case Experimental Design.

Het gaat om een specifieke vorm en opzet van onderzoek om effecten te meten bij een klein aantal participanten. Daarbij kijken we ook naar hun ervaringen wat betreft persoonlijk herstel. We maken tevens een start met bredere implementatie.  
 

Contact over dit project?

Suzanne Haeyen

 • suzanne.haeyen@han.nl
 • Bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  Nieuws en artikelen

  Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
  494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
  102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
  Onderzoeksproject VR Health ExperienceVirtual Reality-ruimte voor Vaktherapie
  282875 Telepresent als Vaktherapeut gebruik TiltBrush1
  Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
  90865 Groepsles
  282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

  Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.vtps@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop