Vaktherapie in de forensische zorg

Hoe kan een belangrijke impuls worden gegeven aan ontwikkeling van kennis, kwaliteit en professionalisering van vaktherapie in de forensische zorg? Op 1 november is daarvoor het nieuwe project 'Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg' gestart.

Patiënt en vaktherapeut in de forensische zorg

Doelen

Met het project Werkingsmechanismen en interventies van vaktherapie in de forensische zorg worden de volgende 3 doelen nagestreefd:

  • Het in kaart brengen van potentiële werkingsmechanismen van vaktherapie en deze te koppelen aan veranderingsmodellen binnen de forensische zorg voor het streven naar vermindering van recidiverisico. 
     
  • Het beschrijven van veelbelovende vaktherapeutische interventies voor de forensische zorg (best practices) voor gespecificeerde doelgroepen, de doelstellingen, potentiële werkingsmechanismen en de instrumenten om deze te operationaliseren (i.e., meetbaar maken).
     
  • Het valideren van de beschreven koppeling van vaktherapeutische interventies en potentiële werkingsmechanismen bij vaktherapeuten, andere forensische disciplines en ervaringsdeskundigen.

Coördinatie en uitvoering

De HAN is penvoerder van het project en de coördinatie van de verschillende delen ligt bij:

De uitvoering van het project ligt in handen van een consortium bestaande uit leden van: 

  • Open Universiteit (OU), Zuyd HS/ KenVak, HAN, CodArts, Windesheim, Pompestichting, GGNet, Stevig, FVB.

Subsidie

Voor het project is een subsidie toegekend vanuit:

  • Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP)
  • Kwaliteitsnetwerk Forensische Zorg (KFZ). 

Het project heeft een looptijd van 2 jaar tot 1 november 2024.

Meer weten?

Stuur voor vragen en meer informatie over dit project een mailbericht naar: