Masi Mohammadi

Technologie en slimme, duurzame, bouwkundige ontwerpen kunnen enorm bijdragen aan woongenot. Wat willen mensen en wat stimuleert ze? Wat schrikt ze juist af als het gaat om technologie of bouwkundig ontwerp? Als je dit weet, dan weet je ook aan welke innovaties je moet werken.

Masi Mohammadi zittend

Samen met docent-onderzoekers zoek ik slimme architectonische en technologische middelen en methoden. Die het langer zelfstandig en gezond wonen mogelijk maken. Ik wil een brug slaan tussen de sociale wetenschap en technologie. Ons team bestaat uit psychologen, economen, ontwerpers en technici. Zo kunnen we op een systematische manier woonwensen en woongevoelens vertalen naar optimale bouwkundige ontwerpen en duurzame technologische oplossingen. Niet alleen voor zorgbehoevenden, maar voor iedereen.  

Over Masi

Expertise:

  • Slim wonen
  • Maatschappelijk verantwoord bouwen
  • Cross-over onderzoeken en ontwerpen
  • Slimme woonomgeving voor gezond wonen

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs

Nieuws en artikelen

Neem deel aan een onderzoek!Ben jij mantelzorger? Dan kun jij helpen!
240522 Richtingaanduiding in empathische woning
240524 Dames leest krant in empathische woning
Het Dorp Arnhem zorginstelling
Academie Built Environment"Alles ademt hier duurzaamheid"
Lectoraat architecture in health. Living labs
zonnepanelen met blauwe lucht
null
project The Guiding Environment Publieksprijs Humanized Tech Award
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
Dames leest krant in empathische woning

Projecten

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

118572 zonnepanelen met blauwe lucht

De Slimme Woonkamer

Stel je voor: Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een Slimme Woonkamer die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten.

Dames leest krant in empathische woning

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Als gevolg van de vergrijzing en een landelijk beleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis wonen krijgen woningcorporaties te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Masi Mohammadi met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Architecture in Health'. 

overleg met post-its

Kennispartners en netwerken

Masi werkt met deze kennispartners en netwerken samen:

  • Kennispartners

    Binnen de HAN werkt het lectoraat samen met de Lectoraten Networked Applications, Media Design en Innovatie in de Care. Verder is er een nauwe samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en het Connectr Energy Innovation Lab.
  • Netwerk

    Buiten de HAN werkt het lectoraat samen met tal van partners. Denk onder meer aan Zorgalliantie, Provincie Gelderland, Siza, IBM, Telezorg, Philips, TU/e, Cório, Mooiland en tal van andere hogescholen.