118572 zonnepanelen met blauwe lucht

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

Snelle info

Start

2019

Projectleiders

Frits Schultheiss, Erik Jansen en Masi Mohammadi

Looptijd

aantal jaar

Subsidie

intern project

Project kenmerk

SEE-WE

Aanleiding van het project

De CO2-uitstoot moet terug en fossiele brandstoffen raken op. Het is duidelijk: Nederland moet van het aardgas af. Maar hoe los je de problemen op die daarbij komen kijken? Op die vraag wordt een antwoord gezocht met het SEE-project Wijkgerichte Energietransitie (SEE-WE). 

Doel

De wijkgerichte energietransitie is een complexe kwestie met vele verschillende actoren die elk afzonderlijk niet de volledige oplossing kunnen genereren maar deze in gezamenlijkheid en afstemming zullen moeten creëren. We hanteren daarom een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we ernaar streven verschillende actoren en op de HAN aanwezige disciplines met elkaar te laten samenwerken aan de wijkgerichte energietransitie. 

Zonnepanelen en windmolens

Aanpak

Samenwerken aan de Wijkgerichte Energietransitie doen we middels het minorenplan op studentniveau, maar ook op docent- en onderzoekersniveau met verschillende belanghebbende partners in het betreffende gebied. Opbouw van expertise is daarvan het resultaat in 2 domeinen:  

  1. Verzamelen en delen van geleerde lessen, zowel inhoudelijk als ten aanzien van de samenwerking.
  2. Tot stand brengen van duurzame onderlinge netwerkrelaties tussen de belangrijke interne en externe partners. 

De HAN focust haar onderzoek en onderwijs op de zwaartepunten Health, Smart Region en Sustainable Energy & Environment (SEE). SEE heeft drie programmalijnen: Wijkgerichte Energietransitie, Waterstof en Mobiliteit en Biomassa voor Energie en Grondstoffen. De programmalijn Wijkgerichte Energietransitie valt daarmee onder de zwaartepunten van de HAN. 

Maak kennis Ons team

Team Wijkgerichte Energietransitie

Frits Schultheiss

Hoofddocent Bouwkunde
Hoofddocent Bouwkunde en onderzoeker bij het lectoraat Architecture in Health, Frits Schultheiss

Erik Jansen

Associate Lector Capability in Zorg en Welzijn
268636 Onderzoek associate lector Erik Jansen

Masi Mohammadi

Lector Architecture in Health
Lector Architecture in Health Masi Mohammadi.

Onze partners

De programmalijn Wijkgerichte Energietransitie kent veel stakeholders uit zowel het technische, het economische als uit het sociale domein.

Resultaten

Het kernidee van Wijkgerichte Energietransitie is op termijn toe werken naar borging van de opgedane expertise in de praktijk.

SEE, windmolen kop

Nieuws en artikelen

Promotie hoofddocent Bouwkunde

Hoofddocent Bouwkunde Frits Schultheiss is eind augustus bij de TU Delft gepromoveerd met het onderwerp Energetische upgrading van Nederlandse Wederopbouw flats.

zonnepanelen met blauwe lucht

Wijkgerichte Energietransitie vraagt maatwerk

Corona gooide tot 3 keer roet in het eten, maar gisteren vond dan eindelijk weer een SEE-café plaats. Bezoekers kwamen donderdag 19 november digitaal bij elkaar voor een ontmoeting over het Sustainable Energy & Environment-project ‘Wijkgerichte Energietransitie’.

SEE, energiezuinig label

Slimme Wijkgerichte Energietransitie

Binnen het HAN-zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) staat multidisciplinair samenwerken hoog in het vaandel. Dat doen we sinds kort bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en Big Data (BD). Onderzoekers bundelden hun krachten met SEE, met positief resultaat.

Hoogspanningsmast

Publicaties

In dit project zoekt het lectoraat Architecture in Health naar alternatieven voor de huidige energievoorzieningen van woningen. Bekijk de publicaties die over Wijkgerichte Energietransitie verschenen zijn.

overleg met post-its

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs

ZwaartepuntSustainable Energy & Environment

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. Via drie programma's werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Hier houden we je op de hoogte over het programma Sustainable Energy & Environment van de HAN. Zeg maar SEE. 

twee handen met wereldbol en glas met geld en-plant