Resultaten

De Wijkgerichte Energietransitie is een kwestie van dermate grote en complexe omvang dat het te verwachten is dat het thema voor de komende jaren relevant blijft en dat er nog vele onderzoeksvragen en projecten voor staf en studenten uit zijn te genereren.

zonnepanelen met blauwe lucht

Complexe omvang

De betrokken lectoraten borgen de kennis hierover. Van belang is dat we niet alleen expertise opbouwen bij onze eigen mensen, maar ook bij partners. Dit realiseren we door te fungeren als kennishub die expertise-uitwisseling tussen anderen actief mogelijk maakt (“Hier komt uw kennis thuis”). Onze positie als praktijkgerichte kennisinstelling in de regio kunnen we hiermee waarmaken.  

SEE, energiezuinig label

Het resultaat is het antwoord op de volgende 5 onderzoeksvragen: 

  1. Hoe kunnen we vanuit complexe en dynamische modellen voor de samenhang van determinanten in de wijk komen tot het ontwerp van geschikte interventies ten aanzien van CO2 reductie in wijken? 
  2. Welke slimme combinaties zijn er in relatie tot energietransitie, langer thuis blijven wonen, comfortverbetering en financierbaarheid? 
  3. Hoe kom je op lokaal niveau tot collectieve actie en individuele gedragsverandering die leidt tot CO2 reductie
  4. Hoe zorg je voor overdracht van de lokale inzichten voor toepassing in andere wijken? 
  5. Hoe moeten we omgaan met politieke en ethische vraagstukken bij wijkgerichte energietransitie? 

Sustainable Energy & Environment

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. Via drie programma's werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Hier houden we je op de hoogte over het programma Sustainable Energy & Environment van de HAN. Zeg maar SEE. 

twee handen met wereldbol en glas met geld en-plant