Promotie hoofddocent Bouwkunde

Hoofddocent Bouwkunde Frits Schultheiss is eind augustus bij de TU Delft gepromoveerd met het onderwerp Energetische upgrading van Nederlandse Wederopbouw flats.

zonnepanelen met blauwe lucht

Over energetische renovatie van grondgebonden woningen is al heel wat bekend, maar veel minder over hoogbouwflats die na de oorlog gebouwd zijn. Hij heeft onderzocht hoe we de ca. 900.000 flatwoningen uit de jaren 1950-1975 het beste kunnen aanpassen aan de tijd.

Duurzame renovatie

"Zowel de energetische, technische als de functionele levensduur is soms voorbij," vertelt Frits die binnen het Lectoraat Architecture in Health kartrekker is van Wijkgerichte Energietransitie. De wederopbouwflats afbreken en opnieuw bouwen is niet aan te bevelen vanuit circulair oogpunt gezien. Duurzame renovatie is een goede optie, maar als je kiest voor een nieuwe hoogwaardige thermische schil, dan kan je in verband met bestaande koudebruggen condensvorming in de woning krijgen met alle gevolgen van dien, zo onderzocht Frits.

Energetische veranderingen zijn eenvoudig te combineren met functionele aanpassingen.

Prefab galerijvloeren

Koudebruggen, galerijvloeren én balkonvloeren moeten vervangen worden. Met prefab galerijvloeren creëert Frits een circulaire manier van modulair bouwen. De galerijen zijn dan direct breder, dus rolstoeltoegankelijk en meer ruimte voor sociale ontmoetingen. De industrieel geproduceerde galerijen liggen verder weg van de entreegevel. "Het is niet meer van deze tijd dat je 10 centimeter langs een slaapkamerraam loopt," vindt Frits. "Energetische veranderingen zijn eenvoudig te combineren met functionele aanpassingen. Gezinnen zijn tegenwoordig kleiner en vragen om toegankelijkere vertrekken. Ook blijven mensen langer thuiswonen." 

De flat als buurtbatterij

Het kan voor Frits niet ver genoeg gaan. Hij broedt op een plan om aan de bovenkant en zijkant van de flats extra woonunits te plaaten als nieuwe thermische schil. Zo creëeren we extra woonruimte én een flinke isolatie. Op deze manier vraagt de flat om minder energie, maar Frits wil er nóg meer uithalen zodat het pand in de eigen energie kan voorzien. "Ik denk aan mogelijkheden om zonne-energie te oogsten uit de gevels en het dak. Vervolgens kunnen we zoeken naar mogelijkheden om de energie die niet direct verbruikt wordt op te slaan. De flat als een buurtbatterij."