Bouwen aan zorg

Empathische woonomgeving kan de zorg overeind houden

Een oudere vrouw zit aan tafel

"De gebouwde omgeving die wij kennen is eerder ziekmakend dan genezend. Dat kan en moet anders," zegt lector bij het Lectoraat Architecture in Health, Masi Mohammadi.

Sinds 2017 doet Masi vanuit DEEL Academy onderzoek naar de empathische woonomgeving die reageert op wat mensen kunnen, willen en nodig hebben. Een empathische woonomgeving is een woning die zelf- en samenredzaamheid ondersteunt en bijdraagt aan kwaliteit van leven. 

Het Nieuwe Wonen

"We staan voor een belangrijke transitie in de gezondheidzorg," stelt Masi. "Het is hoog tijd voor andere woonzorgconcepten en een nieuwe inrichting van onze gebouwde omgeving. Want alleen met de juiste combinaties van wonen en zorg kunnen we belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing het hoofd bieden. Vanuit DEEL Academy hebben we dan ook één gezamenlijk doel: onderzoek doen naar ‘Het Nieuwe Wonen’. Dat doen we samen met zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties."

Livinglabs

DEEL staat voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. DEEL Academy onderzoekt in livinglabs welke ontwerpprincipes en innovatieve oplossingen in de woonomgeving nu écht bijdragen aan behoud van zelf- en samenredzaamheid en kwaliteit van leven. Masi: ‘In verschillende onderzoeken brengen we sociale innovatie, technologische innovatie en ruimtelijk innovatie samen om te komen tot slimme, empathische woningen en slimme wijken. We kijken hierbij hoe we zelfredzaamheid kunnen ondersteunen en bevorderen met techniek en hoe we samenredzaamheid in een nieuw perspectief kunnen zetten.’

Portret Masi Mohammadi

Innovatieve concepten

Alleen als we onze samenleving herinrichten, kunnen we de zorg overeind houden, stelt Masi. ‘Het zorgsysteem is gericht op de 60-jarige als oudere. Maar steeds meer mensen worden honderd. We zullen de zorg-, maar ook de woon- en leefomgeving, opnieuw moeten inrichten. Hierbij moeten we gebruikmaken van nieuwe technologieën en nieuwe innovatieve concepten.’ Binnen Deel Academy werkt Masi samen met andere onderzoekers en partners aan die voorspellende, preventieve en stimulerende woonomgeving. Een omgeving om mensen te activeren, stimuleren, gezonder te maken en te houden.”

Alleen met de juiste combinaties van wonen en zorg kunnen we belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing het hoofd bieden."

Tijdens de Zorgvastgoeddag van IVVD op 22 mei vertelt Masi over haar visie op ‘Het Nieuwe Wonen’ en het belang van onderzoek in livinglabs. Zo gaat ze in op het onderzoek naar de empathische woning, ofwel de woning als mantelzorger, en het onderzoek naar slimme wijken. Want, als we fijn oud willen worden, dan hebben we een woon- en leefomgeving nodig die zich constant aanpast. Een omgeving die ons stimuleert om actief en gezond te blijven, maar ook een omgeving die ons ondersteunt als er dementie optreedt. Kortom: een woon- en leefomgeving die werkt als medicijn.

Bron: DEEL Academy en IVVD