studenten in lounge ruimte

Lectoraat Architecture in Health

Hoe ziet ons toekomstig wonen eruit?

Tijdens het 5e DEEL-congres is eind september met allerlei partijen volop gebrainstormd en kennis uitgewisseld over toekomstig wonen.

HAN Redactie
449518 Talkshow tijdens het DEEL congres het nieuwe wonen.
Lectoraat Architecture in Health

Werkveld en onderwijs dragen bij aan woongeluk van ouderen

Een grote groep ouderen blijft ondanks kwetsbaarheden langer zelfstandig thuis wonen. Dat betekent dat woningcorporaties te maken krijgen met veranderende woonbehoeftes van huurders, maar welke precies? Onderzoeker Kim Hamers doet er in haar promotieproject onderzoek naar.

HAN Redactie
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Lectoraat Architecture in Health

Deelstudie gestart

Het Lectoraat Architecture in Health doet onderzoek naar woonvormen voor senioren om het sociaal welzijn van deze doelgroep te bevorderen. Het onderzoek ‘Wonen en Ontmoeten’ is gestart onder een grote groep huurders van Woonzorg Nederland.

HAN Redactie
435683 Ouder echtpaar, AiH, woonvormen
Lectoraat Architecture in Health

Hoe duurzaam zijn de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek?

Studenten Bouwkunde en Civiele Techniek worden opgeleid voor een toekomst waarin onder meer de gevolgen van klimaatverandering een grote rol spelen. Hoe duurzaam wordt gedacht, gedoceerd, samengewerkt en onderzocht? Kortom: wat doen genoemde opleidingen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot?

HAN Redactie
345132 Een huis tussen de bladeren. Duurzaam bouwen.
Lectoraat Architecture in Health

Promovendus Ruth Bles (Architecture in Health)

Ruth Bles is Junior Onderzoeker bij het Lectoraat Architecture in Health van de HAN-Academie Built Environment. In maart van dit jaar startte zij haar promotieonderzoek aan de TU / Eindhoven en hoopt in februari 2025 te promoveren.

HAN Redactie
340452 architecture in health Ruth Bles siza het dorp ABE
Lectoraat Architecture in Health

Coosje Hammink, promovendus Architecture in Health

Coosje Hammink is docent en onderzoeker bij het Lectoraat Architecture in Health van de Academie Built Environment. In 2018 startte zij haar promotie-onderzoek aan de TU Eindhoven. De titel van het onderzoek: Smart Building Interventions to Stimulate Healthy Behaviour for Older Adults with Dementia.

HAN Redactie
317920 Coosje Hammink voor doorzichtige balustrade in R26
Lectoraat Architecture in Health

De empathische woning gidst je liefdevol door de dag

Een huis dat met je meedenkt. Dat je helpt bij het dag- en nachtritme en bij het koken. In de Empathische woning in Arnhem zie je mogelijke oplossingen waarmee beginnend dementerenden langer thuis kunnen wonen.

HAN Redactie
240524 Dames leest krant in empathische woning
Lectoraat Architecture in Health

Bewust energie gebruiken door te communiceren met de slimme apparaten in je huis

In Nederland worden straks jaarlijks 200.000 woningen omgetoverd tot bijna volledig energieneutraal. Ze worden daarvoor uitgerust met volledig nieuwe technologie. Bij het ontwikkelen van al die slimme systemen wordt één belangrijke partij vaak vergeten: de uiteindelijke gebruiker.

HAN Redactie
Gekleurde huizen tegen een blauwe lucht
Lectoraat Architecture in Health

Vergroot zorgtechnologie de zelfredzaamheid?

Technologie is booming, ook in de zorg. “Ontwikkelingen gaan in hoog tempo en er wordt van alles geïmplementeerd. Na een evaluatiegesprek is het klaar en is er vaak niemand die de technologie volgt. Er is weinig zicht of (zorg)technologie werkt. Hoe zit het met de opbrengsten? Wat werkt en wat niet?”

HAN Redactie
Het Dorp Arnhem zorginstelling
Lectoraat Architecture in Health

Achitecture in Health pleit voor Empathische woningen

Haar ambities met Architecture in Health zijn niet gering. Lector Masi Mohammadi wil gebouwde omgevingen creëren die werken als hulpmiddel, stimulans en medicijn. “Gezondheid en welzijn hebben alles te maken met het huis waarin je woont, de wijk waarin je leeft en de sociale omgeving waarvan je deel uitmaakt.”

HAN Redactie
Dames leest krant in empathische woning