Aan het woord Promovendus Ruth Bles (Architecture in Health)

340452 architecture in health Ruth Bles siza het dorp ABE

Ruth Bles is Junior Onderzoeker bij het Lectoraat Architecture in Health van de HAN-Academie Built Environment. In maart van dit jaar startte zij haar promotieonderzoek aan de TU / Eindhoven en hoopt in februari 2025 te promoveren.

Het vakgebied built environment en ontwikkelaars van technologie kunnen nog veel voor de gehandicaptenwereld betekenen. Voor zowel mensen met een beperking, hun vrienden en familie en de zorgprofessional.

De titel van het onderzoek is: Independence with the help of assisted living technology - The added value of assisted living technology in inpatient facilities for people with acquired brain injury and respiratory support. 

Zoals deze titel al aangeeft, richt Ruth haar onderzoek specifiek op mensen met niet-aangeboren hersenletsel en ademhalingsondersteuning.

Begeleiding en werk

Promotor is prof. dr. Masi Mohammadi. Behalve lector Architecture in Health bij de HAN, is zij aan TU/e verbonden als hoogleraar van de leerstoel Smart Architectural Technologies. Ruth wordt dagelijks begeleid door dr. Marieke Gielissen, senior onderzoeker bij Academy het Dorp en bij Siza.

Ook prof.dr. Brigitte Boon is nauw bij het promotieonderzoek betrokken. Zij is bestuurder van Academy Het Dorp, Hoofd Wetenschappelijk Onderzoek bij Siza en bijzonder hoogleraar technologie in gehandicaptenzorg,Tranzo; het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (Tilburg University).

Ruth werkt 4 dagen per week aan de HAN, waarvan gemiddeld 3 aan haar promotieonderzoek. Als coördinator van de minor Smart Healthy Environments, begeleidt zij minorstudenten en verzorgt ze enkele onderzoeksworkshops. Daarnaast voert Ruth, samen met collega’s, kleinere onderzoeken uit binnen de verschillende thema’s van het Lectoraat Architecture in Health

 

Wat is de onderzoeksvraag?

Hoe en in welke mate dragen assisted living technologies in de woning bij aan de zelfredzaamheid van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en ademhalingsondersteuning? 

Ruth: "Het doel van mijn onderzoek is meer wetenschappelijke informatie te verkrijgen over het gebruik en het effect van technologische hulpmiddelen in de woonomgeving. Dit kan door samenwerking met gehandicaptenorganisatie Siza. De wetenschappelijke kennis over dit vraagstuk wordt hierdoor groter. 

Technologie en technologische hulpmiddelen worden tegenwoordig veel in de woonomgeving gebruikt. Deze middelen worden bij zorginstellingen ingezet om mensen met een, in mijn onderzoek fysieke, beperking te helpen hun dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren. Hierover is op dit moment nog maar weinig wetenschappelijke informatie beschikbaar."

340451 architecture in health ruth bles siza het dorp 2021 ABE
Ruth Bles doet haar onderzoek vanuit het nieuwe Siza-gebouw op Het Dorp in Arnhem

Hoe kwam je op dit onderwerp?

"Masi Mohammadi heeft als lector samenwerkingen met meerdere living labs. In deze living labs wordt er samen onderzoek gedaan naar slimme oplossingen om sociale interactie te stimuleren, of om zelfredzaamheid van mensen met een kwetsbare gezondheid te vergroten. Zo heeft zij ook een samenwerking met Academy Het Dorp en met Siza. Siza was bezig met het realiseren van een nieuw gebouw, waarin slimme technologie wordt geïntegreerd in de woonomgeving van de bewoners. In samenwerking met Academy Het Dorp was er een mogelijkheid om hieraan een promotieonderzoek te koppelen." 

 

Wat is de maatschappelijke of wetenschappelijke relevantie van jouw onderzoek?

"Er is een maatschappelijke trend dat er meer wordt gevraagd van de zelfredzaamheid van mensen in de samenleving. Zo ook van mensen met een beperking die bij zorgorganisaties wonen. Het gebruik van technologische hulpmiddelen kan hen hierbij helpen, maar er is weinig wetenschappelijke literatuur die het effect van deze hulpmiddelen op de zelfredzaamheid kan onderbouwen. Daarom zal mijn onderzoek bijdragen aan zowel een maatschappelijk als wetenschappelijk vraagstuk."

Er is weinig wetenschappelijke literatuur die het effect van technologische hulpmiddelen op de zelfredzaamheid kan onderbouwen. Daarom zal mijn onderzoek bijdragen aan zowel een maatschappelijk als wetenschappelijk vraagstuk.

Hoe ga je te werk?

"Mijn onderzoek bestaat uit een mix van deskresearch en research op locatie. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met een systematische literatuurreview. Ik kijk welke technologieën er al gebruikt worden in de zorg. Binnenkort ga ik de bewoners bezoeken en interviewen. Ik ben heel benieuwd wat zij verstaan onder zelfredzaamheid en welke technologische hulpmiddelen zij gebruiken. Wat is hun ervaring hiermee?

Dit wil ik onderzoeken door middel van 1-op-1 interviews maar ook met focusgroepen, om zo een beter beeld te krijgen over het begrip zelfredzaamheid voor mensen met een beperking. Daarnaast ga ook de medewerkers van de zorginstelling interviewen. Helpen de technologische hulpmiddelen hen in hun werkproces? Merken zij bijvoorbeeld dat zij minder vaak gevraagd worden om alledaagse taken uit te voeren?"

Kun je iets vertellen over de specifieke scope van jouw onderzoek?

"In mijn onderzoek richt ik mij op mensen met ademhalingsondersteuning en niet-aangeboren hersenletsel. Deze 2 groepen wonen bij Siza in een spiksplinternieuw gebouw aan het Oosterveld in Arnhem. Het interessante aan deze 2 groepen is dat het ziekteverloop bij beide tegenovergesteld is. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel wonen er om te trainen naar zelfstandig wonen. Mensen met ademhalingsondersteuning hebben vaak een progressieve ziekte, zoals de ziekte van Duchenne, ALS of MS. Hun fysieke mogelijkheden worden juist steeds minder en zij worden ook steeds meer afhankelijk van zorg. Dit essentiële verschil maakt het onderzoek juist interessant; om erachter te komen of en op welke punten de zelfredzaamheid voor mensen met een tegenovergesteld ziekteverloop verschilt."

Welke resultaten verwacht je? En wat is de mogelijke impact daarvan?

"Uit het promotieonderzoek verwachten wij een positief effect van technologische hulpmiddelen op de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Dit zou kunnen betekenen dat de bewoners van de zorgorganisatie meer dagelijkse activiteiten zelfstandig kunnen uitvoeren. Uit literatuur is bekend dat mensen die controle hebben over hun situatie en activiteiten meer zelfstandig kunnen uitvoeren, ook een hogere kwaliteit van leven ervaren. Hopelijk draagt ook het gebruik van technologische hulpmiddelen daaraan bij."

Het vakgebied built environment en ontwikkelaars van technologie kunnen nog veel voor de gehandicaptenwereld betekenen. Voor zowel mensen met een beperking, hun vrienden en familie en de zorgprofessional.

Wat is praktijkgericht in jouw onderzoek en wat maakt het uniek?

"Een groot deel van mijn promotieonderzoek vindt plaats in de nieuwbouw van zorgorganisatie Siza in Arnhem. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de volgende nieuwbouwprojecten van Siza en mogelijk van andere zorgorganisaties."

"Technologische hulpmiddelen zijn in verschillende vormen en maten. Zo is er gebouwgebonden  technologie, zoals sensoren. Maar ook niet-gebouwgebonden technologie, zoals een robotarm. Voor de toekomstige built-environmentprofessional is het belangrijk om met zulke technologische hulpmiddelen rekening te houden en ook al mee te ontwerpfase van een gebouw met een zorgdoel. Het vakgebied built environment en ontwikkelaars van technologie kunnen hierin nog veel betekenen. Voor zowel mensen met een beperking, hun vrienden, familie én de zorgprofessional."

"Door dit onderzoek ben ik helemaal in de wereld van mensen met een beperking gedoken. Hierin valt nog zoveel te ontdekken! Omdat er nog weinig kennis is over de invloed van technische hulpmiddelen op de zelfredzaamheid van mensen met een beperking die bij een zorgorganisatie wonen, maakt dit mijn promotieonderzoek uniek."

Contact

Vragen aan Ruth Bles?
Stuur een e-mail.

Promovendi bij Academie Built Environment

Coosje Hammink, Architecture in Health

Coosje Hammink is docent en onderzoeker bij het Lectoraat Architecture in Health van de Academie Built Environment. In 2018 startte zij haar promotie-onderzoek aan de TU Eindhoven. De titel van het onderzoek: Smart Building Interventions to Stimulate Healthy Behaviour for Older Adults with Dementia.

317919 Portret Coosje Hammink met blauwe achtergrond

Frank den Heijer, Sustainable River Management

Frank den Heijer is programmamanager Flood defence Assetmanagement bij het Lectoraat Sustainable River Management. Hij begon in februari 2020 zijn promotieonderzoek met de titel Flood defence management - Approach to cope with complexity, keeping development and design creativity in risk reduction.

332980 Promovendus Frank den Heijer bij splitsing Rijn-IJssel