Masi Mohammadi

Technologie en slimme, duurzame, bouwkundige ontwerpen kunnen enorm bijdragen aan woongenot. Wat willen mensen en wat stimuleert ze? Wat schrikt ze juist af als het gaat om technologie of bouwkundig ontwerp? Als je dit weet, dan weet je ook aan welke innovaties je moet werken.

Masi Mohammadi zittend

Samen met docent-onderzoekers zoek ik slimme architectonische en technologische middelen en methoden die het voor mensen mogelijk maken langer zelfstandig en gezond te wonen. Ik wil een brug slaan tussen de sociale wetenschap en technologie. Ons team bestaat uit psychologen, economen, ontwerpers en technici. Zo kunnen we op een systematische manier woonwensen en woongevoelens vertalen naar optimale bouwkundige ontwerpen en duurzame technologische oplossingen. Niet alleen voor zorgbehoevenden, maar voor iedereen.  

Over Masi

Expertise:

  • Slim wonen
  • Maatschappelijk verantwoord bouwen
  • Cross-over onderzoeken en ontwerpen
  • Slimme woonomgeving voor gezond wonen

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs

Nieuws en artikelen

Software met adaptief vermogenResultaten COOK3R SIM-project gepresenteerd
478604 De slimme kookplaat, de COOK3R SIM
Emotie meten met sensortechnologieHoe voelen mensen met dementie zich vanbinnen?
495643 Man met dementie kijkt verward. Afasie
Onderzoek naar gezonde werkomgevingStressklachten van hogeschool-docenten reduceren
475048 Marleen van Beuzekom en Liesbet Rabbinge op de groene werkplek van de toekomst.
451934 Een sjabloon dat hoort bij het spel interactieve kunst die sociale interactie tussen wijkbewoners stimuleert
449518 Talkshow tijdens het DEEL congres het nieuwe wonen.
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Woonvormen seniorenDeelstudie gestart
435683 Ouder echtpaar, AiH, woonvormen
375932 Een vinger die een bouwblokje omstoot met de tekst goals. Bouwkunde
322520 Campagnebeeld Unexpected kennisfestival slim schoon sociaal. Alleen hiervoor te gebruiken.

Projecten

ACE: Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region

Momenteel heeft 1/5 van de huishoudens in de EU professionele zorg nodig. Het zorgsysteem en medische faciliteiten kunnen dit toenemende aantal gebruikers van zorg niet aan, zeker gezien het personeelstekort. ACE heeft als doel het versnellen van (adoptie van) innovaties die aansluiten bij de behoeften.

31730 student lacht naar andere student

Gezonde werkomgevingen

Hogeschool-docenten hebben een bovengemiddelde kans op een burn-out. In dit project zijn ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor een gezonde werkomgeving die de stress zou moeten reduceren.

473157 Stagiair Emma Kok in een groende kantooromgeving in het kader van het project Gezonde Werkplek

The Art of Connection

Hoe verbeter je de sociale interactie tussen (oudere) bewoners in de wijk? Dit project van het Lectoraat Architecture in Health ontwikkelt hiervoor een interactieve openbare ruimte in de wijk Malburgen in de buurt Bakenhof (Arnhem).

328688 Coehoornpark ingang

KRAKE (Krachtige Kernen) - Woon Community

Het deelproject Woon Community (onderdeel van het KRAKE project) richt zich op een specifieke vraag. Die luidt: hoe moeten we de fysieke woonomgeving van kleine kernen inrichten om de leefbaarheid te kunnen optimaliseren.

321705 Co-creatie sessie met geeltjes tijdens een KRAKE overleg

Empathische woonomgeving

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. Of de woonomgeving van ouderen met een laag inkomen, en zo sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt het uit.

Dames leest krant in empathische woning

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

118572 zonnepanelen met blauwe lucht

De Slimme Woonkamer

Stel je voor: Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een Slimme Woonkamer die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten.

Dames leest krant in empathische woning

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Vergrijzing en het landelijke beleid dat inzet op langer zelfstandig thuis woning heeft gevolgen voor woningcorporaties. Zij krijgen te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Masi Mohammadi met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Architecture in Health'. 

overleg met post-its

Kennispartners en netwerken

Masi werkt met deze kennispartners en netwerken samen:

  • Kennispartners

    Binnen de HAN werkt het lectoraat samen met de Lectoraten Networked Applications, Media Design en Innovatie in de Care. Verder is er een nauwe samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en het Connectr Energy Innovation Lab.

  • Netwerk

    Buiten de HAN werkt het lectoraat samen met tal van partners. Denk onder meer aan Zorgalliantie, Provincie Gelderland, Siza, IBM, Telezorg, Philips, TU/e, Cório, Mooiland en tal van andere hogescholen.