Masi Mohammadi

Technologie en slimme, duurzame, bouwkundige ontwerpen kunnen enorm bijdragen aan woongenot. Wat willen mensen en wat stimuleert ze? Wat schrikt ze juist af als het gaat om technologie of bouwkundig ontwerp? Als je dit weet, dan weet je ook aan welke innovaties je moet werken.

Masi Mohammadi zittend

Samen met docent-onderzoekers zoek ik slimme architectonische en technologische middelen en methoden die het voor mensen mogelijk maken langer zelfstandig en gezond te wonen. Ik wil een brug slaan tussen de sociale wetenschap en technologie. Ons team bestaat uit psychologen, economen, ontwerpers en technici. Zo kunnen we op een systematische manier woonwensen en woongevoelens vertalen naar optimale bouwkundige ontwerpen en duurzame technologische oplossingen. Niet alleen voor zorgbehoevenden, maar voor iedereen.  

Over Masi

Expertise:

  • Slim wonen
  • Maatschappelijk verantwoord bouwen
  • Cross-over onderzoeken en ontwerpen
  • Slimme woonomgeving voor gezond wonen

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs

Nieuws en artikelen

375932 Een vinger die een bouwblokje omstoot met de tekst goals. Bouwkunde
322520 Campagnebeeld Unexpected kennisfestival slim schoon sociaal. Alleen hiervoor te gebruiken.
372980 De coverplaat van DEEL, een werkwijze van het lectoraat Architecture in Health
Warmdraaien voor de energietransitieDe technische kant van de energietransitie
242254 Luchtfoto Elderveld
345132 Een huis tussen de bladeren. Duurzaam bouwen.
340452 architecture in health Ruth Bles siza het dorp ABE
International Conference on Intelligent EnvironmentsPrijzen voor HAN-lector Masi Mohammadi
243935 Masi Mohammadi zittend
317920 Coosje Hammink voor doorzichtige balustrade in R26
College van Bestuur bij Academie Built EnvironmentSamenwerking, bevlogenheid en innig verbonden met onderzoek
316040 bouwkundestudenten in oude fabriekshal

Projecten

The Art of Connection

Met dit project ontwikkelt het lectoraat een interactieve openbare ruimte om de sociale interactie tussen (oudere) bewoners in de wijk Coehoorn (Arnhem) te verbeteren.

328688 Coehoornpark ingang

KRAKE (Krachtige Kernen) - Woon Community

Het deelproject Woon Community richt zich op de vraag hoe we de fysieke woonomgeving van kleine kernen moeten inrichten om de leefbaarheid te kunnen optimaliseren.

321705 Co-creatie sessie met geeltjes tijdens een KRAKE overleg

Wijkgerichte Energietransitie

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. De HAN werkt aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Wijkgerichte Energietransitie is een programmalijn van Sustainable Energy & Environment (SEE).

118572 zonnepanelen met blauwe lucht

De Slimme Woonkamer

Stel je voor: Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een Slimme Woonkamer die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten.

Dames leest krant in empathische woning

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Als gevolg van de vergrijzing en een landelijk beleid dat inzet op het langer zelfstandig thuis wonen krijgen woningcorporaties te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Masi Mohammadi met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Architecture in Health'. 

overleg met post-its

Kennispartners en netwerken

Masi werkt met deze kennispartners en netwerken samen:

  • Kennispartners

    Binnen de HAN werkt het lectoraat samen met de Lectoraten Networked Applications, Media Design en Innovatie in de Care. Verder is er een nauwe samenwerking met het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en het Connectr Energy Innovation Lab.
  • Netwerk

    Buiten de HAN werkt het lectoraat samen met tal van partners. Denk onder meer aan Zorgalliantie, Provincie Gelderland, Siza, IBM, Telezorg, Philips, TU/e, Cório, Mooiland en tal van andere hogescholen.