Project Bouwen aan zelf- en samenredzaamheid

Oudere man met een stok

Woningcorporaties krijgen te maken met een meer complexe, ouder wordende huurderspopulatie. Het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid wordt steeds belangrijker.

Snelle info

Start

1 september 2023

Status

Lopend

Looptijd

24 maanden

Subsidieregeling

Subsidieregeling RAAKpubliek Regieorgaan SIA

Projectleiders

Masi Mohammadi en Nienke Moor

In dit project wordt gekeken hoe ondersteund kan worden bij het ruimtelijk en sociaal-organisatorisch inrichten van een passend woningaanbod voor diverse profielen van  (toekomstige) ouderen. Een tool voor de woonconsulent voor de empowerment van senioren in de sociale huursector. 

Aanleiding

Woonconsulenten binnen woningcorporaties krijgen te maken met een meer complexe, ouder wordende huurderspopulatie. Tegelijkertijd heeft het recent uitgebrachte programma ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ van Minister Helder tot doel om senioren te helpen zo lang mogelijk de regie op hun eigen leven te behouden door te zorgen voor een passende, ondersteunende en slimme woonomgeving. 
Naast het bevorderen van de zelfredzaamheid van senioren wordt benadrukt dat het belangrijk is om ook de samenredzaamheid van bewonersgroepen in woongebouwen te ondersteunen. Woonconsulenten spelen hierin als sociaal beheerder een centrale rol, maar ervaren te weinig houvast bij het ondersteunen van individuele bewoners en de bewonersgroep als geheel. Andere verantwoordelijkheden en tijdsdruk maken dat de woonconsulent onderbouwing en steun nodig heeft bij het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden in relatie tot het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid. 

Doel

Samen met betrokken publieke partners pakken onderzoekers van drie lectoraten en een leerstoel dit vraagstuk op: Op welke wijze kunnen we woonconsulenten en andere betrokken stakeholders ondersteunen bij het ruimtelijk en sociaal-organisatorisch inrichten van een passend woningaanbod voor diverse profielen van (toekomstige) oudere bewoners in de sociale huursector?

Achtergrond

Om de vraag 'Op welke wijze kunnen we woonconsulenten en andere betrokken stakeholders ondersteunen bij het ruimtelijk en sociaal-organisatorisch inrichten van een passend woningaanbod voor diverse profielen van (toekomstige) oudere bewoners in de sociale huursector' wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd in woongebouwen van betrokken woningcorporaties; zogenoemde living labs. 
 

tekening van mensen die huizen op hun schouders dragen

Resultaten

Bevindingen die uit dit project voortkomen, zullen worden vertaald naar richtlijnen en strategieën voor het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid van (toekomstige) oudere huurders binnen verschillende gebouwtypen. In co-creatie met woonconsulenten en andere (zorg)professionals wordt dit vertaald naar een ‘tool’ die concreet houvast biedt -binnen een specifieke ruimtelijke en sociale context- bij het ruimtelijk en sociaal-organisatorisch ondersteunen en vormgeven van de woongemeenschap.

wegwijzers
Maak kennis 

Team bouwen aan zelf- en samenredzaamheid

Masi Mohammadi

Lector
dd0133f2-0cef-11ee-a6d1-02565807075b Lector Architecture in Health Masi Mohammadi.

Nienke Moor

Onderzoeker
a543b5f2-0cef-11ee-a0d4-02565807075b Portretfoto Nienke Moor februari 2019

Moniek van Loon

Onderzoeker
247005 Portretfoto Moniek van Loon 2020

Sophie Peters

Onderzoeker
5bee8934-0d00-11ee-8020-02565807075b Onderzoeker bij het lectoraat Architecture in Health, Sophie Peters.

In contact komen met dit project?

Nienke Moor

 • nienke.moor@han.nl
 • Het lectoraat Architecture in Health

  Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

  Lectoraat architecture in health. Living labs
  Zwaartepunt
   

  HAN staat voor Health

  Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

  Ouderenzorg