Project Health Empathische woonomgeving

Dames leest krant in empathische woning

Hoe mooi zou het zijn als de woonomgeving van laagopgeleide ouderen of ouderen met een laag inkomen een positieve bijdrage levert aan hun gezondheid. En dus sociaaleconomische gezondheidsverschillen helpt verkleinen. Architecture in Health zoekt uit welke ruimtelijke factoren hierin bepalend zijn.

Snelle info

Startdatum

1 september 2020

Status

Lopend

Looptijd

9 maanden

Aanleiding

Het lectoraat Architecture in Health heeft al veel kennis opgebouwd over de relatie woonomgeving, gezondheid en het welbevinden van ouderen. Een mooie basis voor het ontwerp van woonomgevingen die waardig wonen in de toekomst mogelijk maken. In het kader van focus Health duiken onderzoekers dieper in de materie.

Doel

Het project moet inzicht geven in de ruimtelijke factoren die bepalend zijn voor de sociale toegankelijkheid in de buurt of wijk. Of die meespelen bij het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen (zelfstandig wonende) ouderen. Als we weten welke factoren dit zijn, kunnen we woonomgevingen ontwerpen die deze gezondheidsverschillen helpen te verkleinen.

Aanpak

We organiseren workshops met experts uit het sociaal domein en ruimtelijk domein, aangevuld met een literatuurstudie naar de relatie ouder worden, sociaaleconomische gezondheidsverschillen en woonomgeving. Daarbij brengen we ruimtelijke factoren in kaart die een rol spelen bij de sociale toegankelijkheid van de woonomgeving van bijvoorbeeld ouderen met een sociale huurwoning.

Verwachtingen

In deze vorm van exploratief onderzoek combineren we kennis uit het sociaal domein en het ruimtelijk domein. Zo krijgt Architecture in Health meer inzicht in de manier waarop via het ontwerp van woonomgevingen voor ouderen de sociaaleconomische gezondheidsverschillen tússen ouderen te verkleinen zijn.

Team

Ivo Maathuis

243956 Health Ivo Maathuis

Toine van Lieshout

242840 Portretfoto Toine van Lieshout februari 2019

Annica Brummel

Nienke Moor

252105 Portretfoto Nienke Moor 2018

Kim Hamers

254670 Lectoraat architecture in health. Kim Hamers portret

Masi Mohammadi

244101 Lector Architecture in Health Masi Mohammadi.

In contact komen met dit project?

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen, schrijf je in op onze nieuwsbrief om updates te ontvangen.

null

ZwaartepuntHealth

Mensen met een lage opleiding of inkomen leven 7 jaar korter en voelen zich meer dan 15 jaar minder gezond. In het zwaartepunt Health werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals samen aan oplossingen om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN