Senior Designs

Om ouderen langer thuis te laten wonen zijn technologische hulpmiddelen meer en meer nodig. In dit project gaan we uit van de creativiteit en competentie van ouderen. We analyseren vindingrijke oplossingen van ouderen en vertalen deze naar prototypes, toolkits en producten voor ouderen.

340604 Verpleegkundige met senior in bejaardentehuis

Snelle info

Start

1 juli 2023

Status

Lopend

Looptijd

1 jaar

Subsidie

€ 40.000.-

Projectleiders

Louis Neven en Liesbet Rabbinge

Subsidieverstrekker

SIA Kiem Go-Ci

Aanleiding

De samenleving vergrijst. Dit is een verworvenheid, maar levert ook maatschappelijke problemen op. De zorg staat onder druk: er zijn personeelstekorten en zorgen over de betaalbaarheid. In toenemende mate zullen ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Technische hulpmiddelen zijn daarbij onmisbaar. 

Achtergrond

We weten uit een eerder onderzoek dat ouderen in hun alledaagse leven praktische problemen oplossen door vindingrijke oplossingen te maken. Voortbouwend op dit onderzoek waarin de theoretische en empirische basis gelegd is voor analyses van vindingrijkheid, en op inzichten van creatieve professionals, willen we nu focussen op de vertaling van de inzichten rondom vindingrijkheid in het ontwerp van toolkits, concepten, prototypes of producten. 

Doel

Een belangrijk probleem bij de acceptatie van dit soort hulpmiddelen is dat ouderen ze niet willen gebruiken omdat ze zich door het hulpmiddel gepositioneerd voelen als afhankelijk, ziek en in verval. Het zelfbeeld van ouderen is vaak veel positiever. Ouderen leggen vaak juist de nadruk op zaken die nog goed gaan in hun leven. In dit project willen we uitgaan van de creativiteit, competentie en energie van ouderen.
De vraagstelling van het project luidt: hoe kan de vindingrijkheid en zelfstandigheid van ouderen versterkt worden door middel van het ontwerpen van toolkits, concepten en/of producten die gebaseerd zijn op oplossingen die door ouderen bedacht zijn in hun alledaagse leven? In dit project vormen sociaal wetenschappers, ontwerpers en fotografen samen een nieuw netwerk. 

Maak kennis

Louis Neven

04526614-0cf6-11ee-abf2-02565807075b profielfoto Louis Neven

Onderzoeker

Liesbet Rabbinge

792dd3d2-0cfc-11ee-bdc2-02565807075b Portret van onderzoeker Liesbet Rabbinge

Onderzoeker

Resultaten

De relevantie van het project zit in de vorming van het netwerk, de ontwikkeling van praktische toolkits, concepten en prototypes (die eventueel later doorontwikkeld kunnen worden in vervolgprojecten) én in het beïnvloeden van de beeldvorming rondom ouderen door te laten zien dat ouderen niet per sé ziek, zwak en afhankelijk zijn, maar vaak juist energiek, creatief en onafhankelijk.

Partners

  • Repair Café Nijmegen
  • The Sensory Shop
  • Duncan de Fey fotografie
  • Samosa

In contact komen met dit project?

Zwaartepunt
 

HAN staat voor Sociaal

Met Sociaal - Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

Ouderenzorg

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs