studenten in lounge ruimte

Academie Built Environment

Studenten minor Stad en Land en professionals op onderzoek in Zweden

Het HAN Civil Society Lab is met studenten van de minor Stad en land: co-creatie en transitie naar Zweden gereisd om onderzoek te doen naar de manier waarop ouderen langer prettig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

HAN Redactie
359560 Springende studenten minor Stad en Land in Zweden (Ales Stenar)
Academie Built Environment

"Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."

Gilian Koenders studeert Civiele Techniek. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar watermanagement. De rivieren- en zee-aspecten daarvan trekken hem hierin het meeste aan. Daarom heeft hij gekozen voor de minor Sustainable River Engineering.

Lex Eggink
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Academie Built Environment

Gijs Pelgrom nieuwe Programmaleider Post-hbo & Cursussen

Gijs Pelgrom is de nieuwe Programmaleider Post-hbo & Cursussen van de Academie Built Environment. Hij volgt in deze functie Eric Zinger op, die onlangs met pensioen ging. Voor de één is Gijs een oude bekende, voor de ander een nieuw gezicht. Een korte kennismaking met hem en zijn team.

HAN Redactie
322946 Arnhem, Ruitenberglaan 26, zijaanzicht, Engineering
Academie Built Environment

De kracht van het water….

Het ene moment staat het water ons aan de lippen, het andere moment mogen we de tuin niet sproeien vanwege een watertekort. We voeren al sinds mensenheugenis een strijd tegen het water in Nederland.

HAN Redactie
349349 Overstroming van een huis
Academie Built Environment

Hoe stemmen we het onderwijs af op de praktijk?

Hoe zorgt de Academie Built Environment ervoor dat studenten kunnen en kennen wat het werkveld nu en in de toekomst nodig heeft? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de opleiding al achterhaald is voordat de student afgestudeerd is.

HAN Redactie
86418 built-environment_bijeenkomst-stagebegeleiders_2019
Academie Built Environment

Hoe duurzaam zijn de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek?

Studenten Bouwkunde en Civiele Techniek worden opgeleid voor een toekomst waarin onder meer de gevolgen van klimaatverandering een grote rol spelen. Hoe duurzaam wordt gedacht, gedoceerd, samengewerkt en onderzocht? Kortom: wat doen genoemde opleidingen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot?

HAN Redactie
345132 Een huis tussen de bladeren. Duurzaam bouwen.
Academie Built Environment

4 sterren voor duurzaamheid

De Academie Built Environment heeft al een paar jaar het Hobéon 4-sterrenkeurmerk voor duurzaam hoger onderwijs. Dit krijg je niet zomaar!

HAN Redactie
182698 BE keurmerk 4 sterren Hobeon DHO RGB
Academie Built Environment

Promovendus Ruth Bles (Architecture in Health)

Ruth Bles is Junior Onderzoeker bij het Lectoraat Architecture in Health van de HAN-Academie Built Environment. In maart van dit jaar startte zij haar promotieonderzoek aan de TU / Eindhoven en hoopt in februari 2025 te promoveren.

HAN Redactie
340452 architecture in health Ruth Bles siza het dorp ABE
Academie Built Environment

Promovendus Frank den Heijer (Sustainable River Management)

Frank den Heijer is programmamanager Flood defence Assetmanagement bij het Lectoraat Sustainable River Management. Hij begon in februari 2020 zijn promotieonderzoek met de titel Flood defence management - Approach to cope with complexity, keeping development and design creativity in risk reduction.

HAN Redactie
332979 Promovendus Frank den Heijer in rivierenlandschap
Academie Built Environment

Aedificat slaat een waardevolle brug

Tijdens de studie Civiele Techniek en Bouwkunde op de HAN bouwen studenten onderling een waardevol netwerk op, maar na het afstuderen verdwijnen veel contacten. Alumnivereniging Aedificat slaat de brug tussen ex-studenten en het werkende leven.

HAN Redactie
321958 Stationsfoto als beeldmerk van alumnivereniging Aedificat