Jeroen Rijke

Rivieren zijn van vitaal belang voor natuur, economie en cultuur. Als rivieren teveel, te weinig of vervuild water afvoeren kan dit grote gevolgen hebben. Samen met mijn team help ik de praktijk bij het ontwikkelen en toepassen van een integrale aanpak voor duurzame ontwikkeling van riviergebieden.

226382 Rivier de IJssel

Als civiel ingenieur en bestuurskundige richt ik me als lector op het verbinden van verschillende disciplines voor duurzaam rivierbeheer. Slimme combinaties zijn noodzakelijk. Dit is ook terug te zien in de focus van het lectoraat. Ik verbind civieltechnische en procesmatige kennis t.b.v. assetmanagement voor waterkeringen met civieltechnische en ecologische expertise voor ‘building with nature’ in het rivierengebied. Maar ook met watermanagement en sociaaleconomische expertise t.b.v. plasticvrije rivieren. Daarnaast wil ik de state-of-the-art kennis hierover in het onderwijs borgen.  

256272 5 vragen aan Jeroen de Rijke, lector Sustainable River Management, civiele techniek

Over Jeroen

Expertise:

 • Assetmanagement
 • Waterkeringen
 • Building with nature
 • Uiterwaardenbeheer
 • Bevaarbaarheid
 • Klimaatadaptatie
 • Plasticvrije rivieren

Lectoraat Substainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

De brug van Arnhem in de avond

Nieuws en artikelen

College van Bestuur bij Academie Built Envionment“Samenwerking, bevlogenheid en innig verbonden met onderzoek”
316040 bouwkundestudenten in oude fabriekshal
Herdenking Sint ElisabethsvloedBuilding and rebuilding with nature
305204 Lector Jeroen Rijke geeft een masterclass over building with nature tijdens de herdenking van de Elisabethsvloed.
Het water staat ons aan de lippen Droogte is hot
299027 Landhuis op buitenplaats Landfort in de Achterhoek.
23 maart: WereldwaterdagZonder water is er geen leven
275162 Een kraan waar schoon drinkwater uitkomt. 23 maart is het Wereldwaterdag.
270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard
5 vragen aan lector Jeroen RijkeKlimaatadaptatie, letterlijk van levensbelang
256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie
Promotie-onderzoekBouwen met taaie dijken
Bescherming tegen water met een keersluis, civiele techniek
Bijzondere afstudeeropdrachtBuilding with plastics
Plastic afval. Bouwkunde maakt er woningen van. Robert en Maud studeerden erop af.
Academie Built Environment"Alles ademt hier duurzaamheid"
Lectoraat architecture in health. Living labs

Projecten

Stresstest IJssel

De zomer van 2018 was heet en droog. Het neerslagtekort bedroeg gemiddeld in Nederland slechts 296 millimeter (KNMI, 2018). In het hele stroomgebied van de Rijn viel aanzienlijk minder neerslag dan gebruikelijk. Dit droogterecord hinderde de scheepvaart met grote economische schade tot gevolg.

226382 Rivier de IJssel

Ontzouten rijpend slib

Nederland streeft naar een 100% circulaire economie, uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet voor die tijd circa 1900 km van de Nederlandse dijken versterkt worden. Dit project richt zich op het ontzouten van slib om met dat materiaal vervolgens de dijken op te hogen.

270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

FAIR

Despite the diverse character of the North Sea Region (NSR), asset managers of flood protection infrastructure face common challenges. This includes threats related to climate and socio-economic changes, along with the ageing of existing flood protection assets.

een dijk als voorbeeld van sustainable river management. Civiele Techniek.

Prometheus

De beroepspraktijk van professionals die werken aan het op orde houden van dijken is sterk aan verandering onderhavig. Binnen beheerorganisaties zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken professionals aan de beoordeling, beheer & onderhoud, en versterking van waterkeringen.

null

Steengoed

In het project Steengoed doen we onderzoek naar zo’n 80 (voormalige) steenfabrieksterreinen in het Gelderse rivierengebied. Deze buitendijks gelegen, hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) blijven grotendeels droog in geval van hoge waterstanden op de rivier.

Rivier de IJssel

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Jeroen de Rijke met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'Sustainable River Management'. 

handen met documenten

Kennispartners en netwerken

Jeroen werkt met zijn lectoraat onder meer met deze kennispartners en netwerken samen:

 • Smart Rivers

  Smart Rivers is in 2012 opgezet als programma en kennisplatform voor de ruimtelijke en landschapsecologische kwaliteit van rivierprojecten
 • EcoShape

  EcoShape ontwikkelt en deelt kennis over Building with Nature: een nieuwe benadering van waterbouw die de krachten van de natuur benut ten behoeve van milieu, economie en samenleving.    

Nevenfuncties

Op het moment vervult Jeroen de volgende bestuurlijke taak:

 • Bestuurslid KIVI Afdeling Landgebruik en Watermanagement.