een dijk als voorbeeld van sustainable river management. Civiele Techniek.

Ondanks het diverse karakter van de Noordzeeregio, staan assetmanagers van waterkeringen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Veranderende klimatologische- en sociaaleconomische omstandigheden vormen samen met veroudering een bedreiging voor bestaande waterkerende assets.

Snelle info

Projectleider

Jeroen Rijke

Status:

Gereed

Start project

2015-2020

Duur:

5 jaar

Budget:

€ 4.000.000

Subsidieverstrekker

Interreg EU

Aanleiding

Landen in de Noordzeeregio worden geconfronteerd met een aantal bedreigingen voor hoogwaterveiligheid, met name gerelateerd aan klimatologische- en sociaaleconomische veranderingen. Dit terwijl de bestaande assets steeds ouder worden. Veel Europese landen beschikken nog steeds over onvoldoende gegevens en kennis over overstromingsrisico's, ondanks de Europese richtlijnen. Amsterdam is aangewezen als Europese stad met het grootste risico door zeespiegelstijging, met beschermingskosten die volgens RCP4.5-prognoses tot € 66 miljard worden geschat (bij een zeespiegelstijging van 3m). Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de Noordzeeregio zo goed mogelijk te beschermen tegen overstromingen zijn grote investeringen nodig, zowel bij het in stand houden van bestaande als bij de aanleg van nieuwe waterkerende assets.

een dijk als voorbeeld van sustainable river management. Civiele Techniek.

Doel

FAIR brengt waterkeringsbeheerders, operationele autoriteiten en onderzoekers uit de gehele Noordzeeregio samen om het beleid, de praktijk en de opkomende wetenschap van assetmanagement te delen. Het heeft tot doel het overstromingsrisico in de hele Noordzeeregio te verminderen door een verbeterde aanpak te ontwikkelen en implementeren voor het assetmanagement van overstromingsbeschermingsinfrastructuur.

Achtergrond

In de laaggelegen Noordzeeregio zijn in veel gebieden waterkeringen nodig om bescherming te bieden tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken, sluizen, dammen, sluizen, leiding- of kanaalsystemen, gemalen, en in toenemende mate nature-based maatregelen.

339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.

Maak kennis Ons team

Jeroen Rijke

Lector Sustainable River Management
Lector Jeroen Rijke van het lectoraat Sustainable River Management.

Partners

 • Rijkswaterstaat (NLD) 
 • UNESCO-IHE (NLD) 
 • Deltares (NLD) 
 • Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard (NLD) 
 • Länsstyrelsen Skåne (SWE) 
 • Maritieme Dienstverlening en Kust (BE)  
 • Kyskdirektoratet (DK) 
 • Institute of River and Coastal Engineering TUHH (GER) 
 • Agency of Roads, bridges and waters LSGB (GER) 
 • Ministery of Economy Germany (GER) 
 • Traffic and Innovation City of Hamburg (GER) 
 • Saysers and Partners (UK) 
 • Resultaten

  We hebben al heel wat resultaten behaald met het project FAIR. Deze delen we graag met de rest van de wereld.

Gerelateerde opleidingen

Civiele Techniek

Voltijd Bachelor opleiding hbo

Klimaatverandering, extreem weer, te veel water, of langdurige droogte. Hoe houden we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar? De komende 30-40 jaar moeten we heel veel doen in de grond-, weg- en waterbouw! Oplossingen vinden voor ingewikkelde vragen. Leer het in de opleiding Civiele Techniek hbo!

425066 drie studenten simuleren in het waterlab situaties voor civiele techniek waterbouwkunde

Bouwkunde

Opleiding voltijd hbo bachelor Bouwkunde

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding hbo Bouwkunde de studie van je dromen is!

33561 bouwkunde studenten bouwtekening

Contact/Meedoen

Jeroen Rijke

 • j.rijke@han.nl
 • Publicaties

  Rondom het project FAIR zijn publicaties verschenen die we graag delen.

  handen met documenten

  Lectoraat Sustainable River Management

  Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

  De brug van Arnhem in de avond

  Nieuws en artikelen

  503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
  Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
  339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
  469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
  453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
  436783 Slib
  415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
  Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
  354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
  Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
  349349 Overstroming van een huis