Rivier de IJssel

In de laaggelegen Noordzeeregio zijn in veel gebieden waterkeringen nodig om bescherming te bieden tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken, sluizen, dammen, sluizen, leiding- of kanaalsystemen, gemalen, en in toenemende mate nature-based maatregelen.

Background

Eigenaren/beheerders van de waterkeringen hebben een grote verantwoordelijkheid om deze in een zodanige staat te onderhouden dat ze naar behoren zullen presteren. Aangezien de meeste van deze assets zich in openbare ruimte bevinden moet er ook worden gezorgd dat deze veilig zijn wanneer het publiek ermee in aanraking komt. Bestaande waterkeringen vereisen periodieke vervanging, renovatie of versterking als gevolg van: verslechtering, veranderende ontwerpbelasting, nieuw beleid en normen, nieuwe eisen en nieuwe wensen van gebruikers. De eigenaar/beheerder van het asset moet kunnen voorspellen wanneer vervanging of versterking nodig is binnen een kosteneffectief en kostengunstig planproces gedurende de gehele levensduur. Risico-gestuurde kwantitatieve beoordelingsbenaderingen worden nu routinematig gebruikt om deze planning te sturen.

Lectoraat Substainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

De brug van Arnhem in de avond

Nieuws en artikelen

503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
436783 Slib
415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis