VN-klimaatconferentie Met de hele wereld klimaatverandering aanpakken

469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden

Ieder jaar vindt er ergens op de wereld een VN-klimaatconferentie plaats om wereldwijd overeenstemming te bereiken over de aanpak van de klimaatverandering. Precies een jaar geleden vond de 26ste conferentie plaats, de COP26 in Glasgow.

De HAN ondertekende exact een jaar geleden de overeenkomst om het belang van goed sedimentbeheer te onderschrijven. (Sediment is de afzetting door wind, water en/of ijs getransporteerd materiaal zoals grind, klei, zand, silt en lutum). Dit lijntje kwam bij onderzoeker Maria Barciela Rial vandaan. Als lid van het Europese Sediment Netwerk (Sednet) kreeg ze de vraag of ze vanuit het Lectoraat Sustainable River Management een convenant wilde ondertekenen om met haar kennis en rol de verdere ontwikkeling van duurzaam sedimentbeheer en strategieën voor nature-based solutions te bevorderen.

Van afval naar waardevolle grondstof

De overeenkomst benadrukt onder andere de rol van sedimenten bij koolstofvastlegging en -opslag en de verbanden tussen waterbodembeheer en de circulaire economie. Maria: “Dit sluit precies aan bij de onderzoeksprojecten die wij doen binnen het lectoraat waarin we bouwen met de natuur. We zien sediment niet langer als afval maar als waardevolle grondstof. Ik zie het slim omgaan met slib en sediment als een key voor duurzaam kust- en rivierbeheer. Het brengt ons weer een stap dichter bij een circulaire economie.”  

Het belang van natuurlijke sedimenten en ecosystemen

In alle sectoren is actie nodig om decarbonisatie te bereiken en tegelijkertijd te werken aan klimaatadaptatie. Sedimenten zijn de bouwsteen voor natuurlijke habitats en daarmee een inherent onderdeel van veel ecosysteemdiensten. Maria: “Sedimenten en hun bijbehorende aquatische habitats spelen ook een cruciale rol bij het vastleggen en opslaan van koolstof: ze helpen om klimaatverandering te mitigeren,"vertelt ze en gaat verder: "In het lectoraat Sustainable River Management hanteren we altijd een systeemgerichte aanpak, met het begrijpen van het natuurlijke systeem als eerste bouwsteen. Daarom zijn nature-based solutions en duurzaam sediment beheer een van onze focuspunten.”
 

d781efa8-0cf3-11ee-a136-02565807075b Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management, Maria Barciela Rial.

nature-based solutions

Het is dan ook niet voor niets dat sediment en nature-based solutions op de agenda van de COP27 staan. Deze klimaattop wordt van 7 tot 18 november gehouden in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Ook dit jaar zijn 120 wereldleiders en meer dan 40.000 deelnemers twee weken lang met elkaar in gesprek over het tegengaan van de klimaatverandering. Maria: “Een voorbeeld: de Verenigde Staten hebben een routekaart aangekondigd voor klimaatadaptatie en milieubescherming op basis van nature-based solutions. Deze routekaart is gepubliceerd tijdens de COP27.”