studenten in lounge ruimte

Lectoraat Sustainable River Management

“Mijn focus ligt altijd op de toekomst en op het samenspel met de natuur”

Elmo van Beld studeert aan de hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Als minor koos hij voor Sustainable River Engineering. "Ik deed het project hoogwater in Limburg. Ik bekeek een bui die hoogwater creëert en onderzocht wat het effect was geweest op hoogwater als de bui anders was geweest."

HAN Redactie
387008 Student Elmo van Beld tijdens zijn stage in Spanje
Lectoraat Sustainable River Management

"Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."

Gilian Koenders studeert Civiele Techniek. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar watermanagement. De rivieren- en zee-aspecten daarvan trekken hem hierin het meeste aan. Daarom heeft hij gekozen voor de minor Sustainable River Engineering.

HAN Redactie
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Lectoraat Sustainable River Management

De kracht van het water….

Het ene moment staat het water ons aan de lippen, het andere moment mogen we de tuin niet sproeien vanwege een watertekort. We voeren al sinds mensenheugenis een strijd tegen het water in Nederland.

HAN Redactie
349349 Overstroming van een huis
Lectoraat Sustainable River Management

Hoe duurzaam zijn de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek?

Studenten Bouwkunde en Civiele Techniek worden opgeleid voor een toekomst waarin onder meer de gevolgen van klimaatverandering een grote rol spelen. Hoe duurzaam wordt gedacht, gedoceerd, samengewerkt en onderzocht? Kortom: wat doen genoemde opleidingen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot?

HAN Redactie
345132 Een huis tussen de bladeren. Duurzaam bouwen.
Lectoraat Sustainable River Management

Promovendus Frank den Heijer (Sustainable River Management)

Frank den Heijer is programmamanager Flood defence Assetmanagement bij het Lectoraat Sustainable River Management. Hij begon in februari 2020 zijn promotieonderzoek met de titel Flood defence management - Approach to cope with complexity, keeping development and design creativity in risk reduction.

HAN Redactie
332979 Promovendus Frank den Heijer in rivierenlandschap
Lectoraat Sustainable River Management

Van onbruikbaar slib naar waardevolle bouwgrond

Een overschot aan slib in wateren is slecht voor de ecologie. Het licht kan dan namelijk niet doordringen waardoor planten en dieren afsterven. Dat betekent baggeren, maar de tijd van het gebaggerde slib dumpen, is voorbij. Hoe kun je hier circulair mee omgaan?

HAN Redactie
270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard
Lectoraat Sustainable River Management

Klimaatadaptatie, letterlijk van levensbelang

In ons land vond eind januari de 12 VN-top voor klimaatadaptatie ooit plaats. Adaptatie, want klimaatverandering stoppen is inmiddels een gepasseerd station. Wat rest is ons goed en gauw leren verhouden tot klimaatextremen en de grote gevolgen daarvan.

HAN Redactie
256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie
Lectoraat Sustainable River Management

Bouwen met taaie dijken

De gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk: de waterspiegel stijgt. Als we niets doen, houden we Nederland niet droog.

HAN Redactie
Bescherming tegen water met een keersluis, civiele techniek