Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering  "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."

354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Gilian Koenders studeert Civiele Techniek. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar watermanagement. De rivieren- en zee-aspecten daarvan trekken hem hierin het meeste aan. Daarom heeft hij gekozen voor de minor Sustainable River Engineering.

De minor Sustainable River Engineering wordt door de HAN en Hogeschool Van Hall Larenstein samen aangeboden. Je leert vraagstukken rond de rivier op een integrale manier bekijken en je bedenkt hiervoor toekomstbestendige oplossingen. Zowel in economisch, technisch, als in ecologisch opzicht. Het gaat dan om vraagstukken rond rivierverruiming, dijkversterking, zeespiegelstijging en toenemende hoeveelheden rivierwater.

Dit jaar volgen 13 studenten de minor. Zij zijn afkomstig van liefst 6 verschillende hogescholen uit bijna alle delen van het land. Gilian (19) is 1 van hen. Hij studeert Civiele Techniek aan de Saxion Hogeschool in Enschede en koos voor deze minor, die in Arnhem wordt gegeven.

354385 Portret Gilian Koenders, student minor Sustainable River Engineering
Gilian Koenders. Student Civiele Techniek, minor Sustainable River Engineering

Waarom Civiele Techniek en deze minor?

Gilian heeft heel bewust gekozen voor een opleiding Civiele Techniek en nu voor deze minor. "Van kinds af aan heb ik al affiniteit met water en het bouwen van constructies om het water van A naar B te krijgen," vertelt hij. "Naarmate ik ouder werd, is dit niet veranderd. Tegelijkertijd vind ik techniek leuk en interessant. Civiele Techniek sluit hier dus goed op aan. Ik kwam er tijdens de opleiding achter dat het onderdeel watermanagement en het rekenen hieraan mij het beste liggen."

Watermanagement

"Mij spreken de rivieren- en zee-aspecten van watermanagement het meeste aan," vervolgt Gilian. "Je kunt je ook verdiepen in een rioolstelsel of waterzuivering, maar dat vond ik minder leuk. Ik heb deze minor dus gekozen omdat ik graag iets in de watermanagementrichting wil doen. Iets waarin de rivier en de zee terugkomen. Daarbij heb ik natuurlijk ook met een schuin oog gekeken naar de toekomst." Hij doelt op klimaatverandering, hoogwaterveiligheid en dijken.  

In Nederland zullen we nooit klaar zijn met het werken aan de dijken als we onze voeten droog willen houden.

De toekomst: uitdagend, maar leuk

Het opwarmen van de aarde zorgt voor extremere weersomstandigheden en het smelten van de ijskappen versnelt. "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben," zegt Gilian. "Dit is door wetenschappelijk onderzoek bewezen en voordat het te laat is moet actie ondernomen worden. De zeespiegelstijging, maar ook extremere regen- en onweersbuien zullen in Nederland leiden tot verdere investeringen in watermanagement en waterbouwkunde. Om overstromingen tegen te gaan. In Nederland zullen we nooit klaar zijn met het werken aan de dijken als we onze voeten droog willen houden." 

Er moet de komende tientallen jaren echt enorm veel gebeuren om ons land leefbaar, veilig en bereikbaar te houden. Er zijn veel nieuwe mensen nodig, die de oudere generatie ingenieurs gaan aflossen en opvolgen. Om nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken te bedenken, door te rekenen, construeren en uit te voeren. Gilian: "Ook de nieuwe dimensies van de dijken zullen nieuwe uitdagingen geven. Grotere en bredere dijken kosten meer geld en strak achter de dijk staan vaak huizen die je niet zomaar kunt verplaatsen. In dit vakgebied staan nog voldoende van zulke uitdagingen te wachten. Dat maakt het voor een Young Professional uitdagend, maar leuk!" 

Taaie en brosse dijken

Op de vraag wat hij in de minor leert en waar hij op dit moment aan werkt, antwoordt Gilian: "In Sustainable River Engineering leer je veel over rivieren en delta's in Nederland. Je maakt kennis met de hydraulische randvoorwaarden, de effecten van een overstroming, het dimensioneren van kust- en rivierenverdediging en de ecologische effecten van een ingreep op de natuur. De minor is opgebouwd uit verschillende vakken en opdrachten. Zo heb ik kennis gekregen van hoogwaterveiligheid en heb ik voor een dijk berekend of die voldoet op macrostabiliteit binnenwaarts en piping. Op dit moment doe ik in mijn project onderzoek naar de invloed van 'taaie dijken'." 

Bij 'taaie dijken' onderzoek je hoe een dijk zich taaier kan gaan gedragen en wat de effecten hiervan zijn in het achterland. "Een deel van de huidige dijken reageert bros." legt Gilian uit. "Bij het falen van een brosse dijk zal heel snel, héél veel water in het achterland van de dijk komen. Dit willen we met een taaiere dijk voorkomen. We onderzoeken de risico's in het achterland. Hierbij komen natuurlijk ook weer kostenplaatjes kijken." 

 

Bij het falen van een brosse dijk zal heel snel, héél veel water in het achterland van de dijk komen. Dit willen we met een taaiere dijk voorkomen.

Toekomst

Gilian heeft een duidelijk beeld hoe hij verder wil: "Ik wil afstuderen in de richting van landaanwinning of kustbescherming. Deze minor sluit hier ook op aan. Tegelijk is dit een nieuwe uitdaging, want ik heb op dit moment nog geen lessen in landaanwinning gehad. Ik weet dus nog niet wat mij te wachten staat. Ik wil mij hier nog verder in verdiepen tijdens mijn stage." 

Na zijn hbo Civiele Techniek wil hij verder studeren. "Ik wil doorstuderen richting management. Hiervoor wil ik een verdiepende master doen. Projectmanager lijkt mij een leuke baan. Hierin behoud je toch de praktische kant en krijg je de verantwoordelijkheid om projectteams goed te laten functioneren. Verder lijkt het mij gaaf om een aantal jaren in het buitenland te werken. De projecten zijn vaak uitdagend en de verschillende culturen in andere landen spreken mij aan."