Onderzoek

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. In Sustainable River Management ligt de nadruk op herstel van de ecologie door gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen. Dit gaat hand in hand met andere beleidsdoelstellingen. 

339967 Boot met hout

Gevolgen klimaatverandering

Hoe kunnen we mensen, gemeenschappen, essentiële diensten en de economie zo goed mogelijk beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Met de middelen die beschikbaar zijn? Dit is de uitdaging waar ons lectoraat voor staat. 

Praktijkgericht onderzoek

Ons lectoraat heeft deze uitdaging aangenomen. En heeft hiermee een sleutelrol op zich genomen in het onderwijzen van praktijkgericht onderzoek in ons vakgebied. In het duurzaam beheren van rivieren, steden en landschappen wordt samengewerkt met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Om de uitdaging aan te kunnen gaan zijn heldere condities voor contracten en financiën nodig. En meer resultaatgerichte, interdisciplinair samenwerkende specialisten. 

Beter gebruikmaken van natuurlijke processen

Professionals en beleidsmakers van over de hele wereld komen naar Nederland om te leren over onze geïntegreerde aanpak van waterbeheer. Het is van belang om in het herstel van de ecologie beter gebruik te maken van natuurlijke processen als: 

  • Overstromingen
  • Erosie
  • Sedimentatie

Het herstellen van de natuurlijke dynamiek van de rivier heeft gunstige effecten op de natuur, landbouw, economie en stedelijke ontwikkeling.

Kernbegrippen

Sustainable River Management richt zich op 3 kernbegrippen: 

  1. We mogen niet vergeten om gebruik te maken van de baten van de rivier
  2. Kennis van het gedrag van ons hoogwaterbeschermingssysteem neemt toe in belang
  3. River Management draait ook om ‘Peoplemanagement’
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.

SamenwerkingsverbandTechnologie en Samenleving

Internationale concurrentie, hoogwaardige technologie en eisen op het gebied van duurzaamheid speelt een steeds grotere rol voor bedrijven. Ze streven dus naar innovatieve, efficiënte en effectieve producten en diensten. Samenwerkingsverband Technologie en Samenleving werkt aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld. Samen met het onderwijs. We dragen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de innovatieve kracht van de beroepspraktijk én een duurzame samenleving.

distributiecentrum