270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

Nederland streeft naar een 100% circulaire economie, uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet voor die tijd circa 1900 km van de Nederlandse dijken versterkt worden. Dit project richt zich op het ontzouten van slib om met dat materiaal vervolgens de dijken op te hogen.

Snelle info

Projectleider:

Maria Barciela Rial

Startdatum:

Februari 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

1 jaar

Subsidieverstrekker:

Regieorgaan SIA

Aanleiding

Bevordering van de circulaire economie om duurzaamheidsdoelen te bereiken is wereldwijd een trend  voor beleidmakers. In deze lijn streeft Nederland naar een 100% circulaire economie uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet circa 1900 km van de Nederlandse dijken voor 2050 versterkt worden om aan  de nieuwe veiligheidseisen te voldoen. De beleidsdoelen, samen met de noodzaak voor sediment voor dijkversterking en de schaarste aan zandig en ander grof sediment, bieden kansen voor circulair hergebruik van bagger dat traditioneel wereldwijd gedumpt wordt. 

295229 Opgedroogd slib.

Doel

Project 'Ontzouten rijpend slib voor deltabescherming' heeft als doel het ontwikkeling van een strategie voor efficiënt ontzilten van slib. De vragen hierin zijn:

  • Wat is de samenhang van de parameters die een rol spelen bij het ontzouten van slib?
  • Wat zijn de (efficiënte) best practices voor het ontzouten. Kleinschalige 'mengen en spoelen' laboratoriumexperimenten gedaan om de invloed van verschillende behandelingstechnieken op het water, zout en organische gehalte te onderzoeken?

Maak kennis Het team Ontzouten Rijpend Slib

Maria Barciela Rial

Projectleider
270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

Onze Partners

  • EcoShape
  • IBP Vloed
  • Netics

Gerelateerde opleidingen

Civiele Techniek

Voltijd Bachelor opleiding hbo

Klimaatverandering, extreem weer, te veel water, of langdurige droogte. Hoe houden we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar? De komende 30-40 jaar moeten we heel veel doen in de grond-, weg- en waterbouw! Oplossingen vinden voor ingewikkelde vragen. Leer het in de opleiding Civiele Techniek hbo!

425066 drie studenten simuleren in het waterlab situaties voor civiele techniek waterbouwkunde

Bouwkunde

Opleiding voltijd hbo bachelor Bouwkunde

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding hbo Bouwkunde de studie van je dromen is!

33561 bouwkunde studenten bouwtekening

Publicaties

Het project Ontzouten Rijpend Slib is nog betrekkelijk nieuw. Er zijn dus nog amper publicaties over verschenen.

 

295228 Een strand waar het slib ontzilt wordt.

Contact/Meedoen

Lectoraat Substainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

De brug van Arnhem in de avond

Nieuws

503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
436783 Slib
415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis