270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

Nederland streeft naar een 100% circulaire economie, uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet voor die tijd circa 1900 km van de Nederlandse dijken versterkt worden. Dit project richt zich op het ontzouten van slib om met dat materiaal vervolgens de dijken op te hogen.

Snelle info

Projectleider:

Maria Barciela Rial

Startdatum:

Februari 2021

Status:

Lopend

Looptijd:

1 jaar

Subsidieverstrekker:

Regieorgaan SIA

Aanleiding

Bevordering van de circulaire economie om duurzaamheidsdoelen te bereiken is wereldwijd een trend  voor beleidmakers. In deze lijn streeft Nederland naar een 100% circulaire economie uiterlijk in 2050. Tegelijkertijd moet circa 1900 km van de Nederlandse dijken voor 2050 versterkt worden om aan  de nieuwe veiligheidseisen te voldoen. De beleidsdoelen, samen met de noodzaak voor sediment voor dijkversterking en de schaarste aan zandig en ander grof sediment, bieden kansen voor circulair hergebruik van bagger dat traditioneel wereldwijd gedumpt wordt. 

295229 Opgedroogd slib.

Doel

Project 'Ontzouten rijpend slib voor deltabescherming' heeft als doel het ontwikkeling van een strategie voor efficiënt ontzilten van slib. De vragen hierin zijn:

  • Wat is de samenhang van de parameters die een rol spelen bij het ontzouten van slib?
  • Wat zijn de (efficiënte) best practices voor het ontzouten. Kleinschalige 'mengen en spoelen' laboratoriumexperimenten gedaan om de invloed van verschillende behandelingstechnieken op het water, zout en organische gehalte te onderzoeken?

Maak kennis Het team Ontzouten Rijpend Slib

Maria Barciela Rial

Projectleider
270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

Onze Partners

  • EcoShape
  • IBP Vloed
  • Netics

Gerelateerde opleidingen

Civiele Techniek

Voltijd Bachelor opleiding

Klimaatverandering en duurzaamheid, daar weet een civiel ingenieur alles van. Jij weet waaraan de dijken, snelwegen, bruggen, tunnels en verkeersknooppunten van de toekomst moeten voldoen. Zodat ze veilig en toekomstbestendig zijn, maar ook groei mogelijk maken.

civiele techniek waterlab

Bouwkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding Bouwkunde de hbo-studie van je dromen is!

bouwkunde student helm meter

Publicaties

Het project Ontzouten Rijpend Slib is nog betrekkelijk nieuw. Er zijn dus nog amper publicaties over verschenen.

 

295228 Een strand waar het slib ontzilt wordt.

Contact/Meedoen

Lectoraat Substainable River Management

Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

De brug van Arnhem in de avond

Nieuws

College van Bestuur bij Academie Built EnvironmentSamenwerking, bevlogenheid en innig verbonden met onderzoek
316040 bouwkundestudenten in oude fabriekshal
Herdenking Sint ElisabethsvloedBuilding and rebuilding with nature
305204 Lector Jeroen Rijke geeft een masterclass over building with nature tijdens de herdenking van de Elisabethsvloed.
Het water staat ons aan de lippen Droogte is hot
299027 Landhuis op buitenplaats Landfort in de Achterhoek.
23 maart: WereldwaterdagZonder water is er geen leven
275162 Een kraan waar schoon drinkwater uitkomt. 23 maart is het Wereldwaterdag.
270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard
5 vragen aan lector Jeroen RijkeKlimaatadaptatie, letterlijk van levensbelang
256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie
Promotie-onderzoekBouwen met taaie dijken
Bescherming tegen water met een keersluis, civiele techniek
Bijzondere afstudeeropdrachtBuilding with plastics
Plastic afval. Bouwkunde maakt er woningen van. Robert en Maud studeerden erop af.
Academie Built Environment"Alles ademt hier duurzaamheid"
Lectoraat architecture in health. Living labs