270814 Onderzoeker bij het Lectoraat Sustainable River Management Maria Barciela Rial bij de Klijperij voor het project Eems-Dollard

De ecologische kwaliteit van het Eems-Dollar estuarium (Nederland/ Duitsland) neemt af vanwege de hoge troebelheid door gesuspendeerd sediment. Om de ecologie te verbeteren, en om aan de behoefte aan lokale duurzame grondstoffen te voldoen, wordt het nuttig gebruik van baggerspecie uit het estuarium onderzocht binnen het Eems-Dollar 2050 (ED2050) programma.
 

Kleirijperij

Binnen ED 2050 wordt bagger gebruikt in pilots zoals de Kleirijperij en de Pilot Ophogen Landbouwgronden (POL). De Kleirijperij werd in 2018 gebouwd, om verschillende manieren voor opzetting van gebaggerde sediment in gerijpte kleigrond te onderzoeken. De gerijpte klei zal worden gebruikt als erosiebestendige toplaag voor dijken. Hierbij bleek het relatief hoog organische stof en zouthoeveelheid van deze klei van mariene oorsprong een beperkende factor te zijn, die de naleving van de bestaande normen voor dijkversterkingsmateriaal belemmert.

295229 Opgedroogd slib.

Projecten vergelijken

POL ging begin 2021 van start met als doel kennis en ervaring op te bouwen over duurzaam hergebruik van bagger voor ophoging van landbouwgrond in het Groningse veengebied. De baggerlocatie is dezelfde als voor het Kleirijperij project in 2018. Echter, het proces is nu anders: voor de Kleirijperij waren de sedimenten hydraulisch gebaggerd en niet doorgespoeld. Dus is het huidige project een kans om beide projecten te vergelijken in termen van evolutie van watergehalte, zout en organisch gehalte.