Rivier de IJssel

In het project Steengoed doen we onderzoek naar zo’n 80 (voormalige) steenfabrieksterreinen in het Gelderse rivierengebied. Deze buitendijks gelegen, hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) blijven grotendeels droog in geval van hoge waterstanden op de rivier.

Snelle info

Projectleider:

Jeroen Rijke

Startdatum:

2018

Status:

Afgerond

Looptijd:

2 jaar

Budget:

€ 350.000,-

Subsidieverstrekker:

KennisCentrum Natuur en Leefomgeving  

Aanleiding

In het rivierengebied zijn op veel plaatsen langs de rivier zogenaamde hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) te vinden. Deze buitendijks gelegen terreinen blijven grotendeels droog in geval van hoge waterstanden op de rivier. 

null

Doel

Het doel van SteenGoed is om beleidsmakers, eigenaren en beheerders rondom de Gelderse hoogwatervrije terreinen handelingsperspectieven te bieden om afgewogen keuzes te maken omtrent (her)ontwikkeling van deze terreinen op korte, middellange en lange termijn. Hierbij wordt een integrale aanpak gehanteerd voor hoogwaterveiligheid, natuurwaarde, economische perspectieven en cultuurhistorie, met als resultaat een breed gedragen ontwikkelstrategie, versterkt met representatieve pilotstudies inclusief business cases die als voorbeeld en inspiratie dienen voor de overige terreinen. 

De Wupper-dam dient om de Wupper te beschermen tegen overstromingen en om het niveau van laag water te verhogen.
Maak kennis 

Ons team

Jeroen Rijke

Lector Sustainable River Management
Lector Jeroen Rijke van het lectoraat Sustainable River Management.

Onze partners

 • Hogeschool Van Hall Larenstein 
 • Helicon Velp  
 • Provincie Gelderland 
 • Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek 
 • Rijkswaterstaat 
 • Staatsbosbeheer 

Resultaten

 • Database HWVT’s Gelderland 
 • Gidsmodellen HWVT’s 
 • Ambitiedocument 
 • Decision support tool ontwikkel perspectieven HWVT’s  
overleg met post-its

Gerelateerde opleidingen

Civiele Techniek

Voltijd Bachelor opleiding hbo

Klimaatverandering, extreem weer, te veel water, of langdurige droogte. Hoe houden we ons land veilig, bereikbaar en leefbaar? De komende 30-40 jaar moeten we heel veel doen in de grond-, weg- en waterbouw! Oplossingen vinden voor ingewikkelde vragen. Leer het in de opleiding Civiele Techniek hbo!

425066 drie studenten simuleren in het waterlab situaties voor civiele techniek waterbouwkunde

Bouwkunde

Opleiding voltijd hbo bachelor Bouwkunde

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding hbo Bouwkunde de studie van je dromen is!

33561 bouwkunde studenten bouwtekening

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties rondom het onderzoeksproject 'Steengoed'.

handen met documenten

Contact/Meedoen

Jeroen Rijke

 • j.rijke@han.nl
 • Lectoraat Sustainable River Management

  Rivieren zijn van grote ecologische waarde. Hoe kan het rivierengebied tegelijk veilig en aantrekkelijk blijven? Ons lectoraat voert hier praktijkgericht onderzoek naar uit. 

  De brug van Arnhem in de avond

  Nieuws en artikelen

  503664 Omgevingsbeeld van Cortenoever
  Slimme dijken creëren met digital twinningDigitale dijken doorbreken
  339977 een bankje dat last heeft van een overstroming.
  469855 Rivierenbeheer op de Markerwadden
  453882 project dijkverhoging afsluitdijk. De Afsluitdijk is versterkt met Quattroblocks
  436783 Slib
  415424 Dag van de droogte. Droge grond met bloem.
  Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
  354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
  Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
  349349 Overstroming van een huis