Rivier de IJssel

Herbestemming HWVT's

Gezien het grote aantal hoogwatervrije terreinen (HWVT’s) is duidelijk dat deze terreinen bij herbestemming een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de vitaliteit, veiligheid en klimaatadaptatie in het rivierengebied. Het is de verwachting dat er op termijn meer terreinen voor herbestemming in aanmerking komen

De Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2015 (BO-MIRT) afgesproken onderzoek te doen naar de herontwikkeling van de voormalige steenfabrieksterreinen, op het gebied van zowel waterveiligheid als ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied. 

Nieuws en artikelen

Gilian Koenders, Civiele Techniek / minor Sustainable River Engineering "Klimaatverandering is de grootste uitdaging die we met elkaar hebben."
354276 Hoogwater bij een dijk aan een rivier
Ter herinnering aan de Sint Elisabethsvloed De kracht van het water….
349349 Overstroming van een huis
5 vragen aan lector Jeroen RijkeKlimaatadaptatie, letterlijk van levensbelang
256273 Lectoraat Sustainable River Management Jeroen de Rijke over klimaatadaptie
Promotie-onderzoekBouwen met taaie dijken
Bescherming tegen water met een keersluis, civiele techniek