Promotie onderzoeksproject Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

Aanleiding 

Interactie in het zorgnetwerk

De overheid wil dat de netwerken van informele zorg meer zorg voor kwetsbare ouderen voor hun rekening nemen. Ook wordt een groter beroep gedaan op de inzet van vrijwilligers. Dit vraagt om samenwerking en afstemming in het zorgnetwerk. In het promotieonderzoeksproject van Wendy staat de interactie in het zorgnetwerk centraal.

We hebben samen als familie en professionals de opdracht om ouderen thuis zo te ondersteunen dat zij het daar kunnen redden. Maar hoe doe je dat dan?

Wendy Kemper-Koebrugge is docent-onderzoeker bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening en mede-coördinator / docent bij de post-hbo opleiding Samenwerken met informele zorg.

Als programmamanager bij de Zorgalliantie/Centre of Expertise Krachtige Kernen bij de HAN geeft zij vorm aan netwerkleren tussen organisaties. Zij is in 2017 -met een HAN-beurs- een promotieproject gestart en promoveerde op 28 april 2022 op het onderzoek Zorgnetwerken van thuiswonende ouderen verbeteren.

Doel  

Verbeteren zorgnetwerken

Hoe kunnen informele zorg en zorgverleners samen effectiever kwetsbare ouderen ondersteunen? Het promotieproject Improving the functioning of care networks of home-dwelling older adults draagt bij aan dit actuele vraagstuk. De centrale onderzoeksvraag is: welke interventies en maatregelen kunnen het zorgnetwerk versterken?

Studies over deze zorgnetwerken zijn vooral gericht op integratie van zorg en verbanden tussen de samenstelling van het netwerk en ervaren gezondheid. Binnen dit project staat de interactie in het zorgnetwerk centraal, door netwerkmechanismen te verkennen:

 • Hoe zoeken netwerkleden naar (nieuwe) mensen of organisaties die kunnen steunen?
 • Hoe coördineren ze activiteiten en onderhouden ze relaties?
 • Hoe wordt hun gedrag beïnvloed?
Optimale inzet professionals gezondheidszorg 

Interprofessionele leernetwerken

Het onderzoek sluit aan bij de de onderzoekslijnen van de lectoraten Organisatie van Zorg en Dienstverlening, Innovatie in de Care / Technologie voor Gezondheid, HAN. Het is gericht op het verbeteren van interprofessioneel samenwerken en -leren in netwerken in de gezondheidszorg en op de optimale inzet van professionals in de gezondheidszorg.

(Co-)Promotoren

Wendy Kemper is bij haar promotieonderzoek begeleid door:

Resultaten

Voor zorgverleners en managers in de zorg levert dit onderzoek praktische hulpmiddelen op. Om de potentie van het zorgnetwerk en de samenwerking met informele zorg hierin te versterken. Ook cliënten en informele zorg hebben behoefte aan hulpmiddelen die hen beter in staat stellen om de mogelijkheden van het zorgnetwerk te benutten. De resultaten van het onderzoek krijgen een plek in de curricula van opleidingen en leiden tot nieuwe onderwijsvormen. Daarin leren professionals, informele zorg en cliënten samen.

Nieuwsbericht promotie

Promotie Wendy Kemper-KoebruggeVerbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis
e845cc30-0cec-11ee-bde2-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Achtergrond

Vanuit het focusgebied Fair Health van de HAN ontvingen 6 bijzondere onderzoeksprojecten financiering. Projecten die stuk voor stuk bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Lees meer over de achtergrond van dit project.

Ouderenhulp in rolstoel

Betrokken opleidingen

Social Work

Voltijd Bachelor opleiding

Heb jij de drive om anderen, de samenleving en ook jezelf te versterken? Met Social Work help je mensen écht verder. Verleg je grenzen en pak complexe problemen aan. Bijvoorbeeld als GGZ-agoog of jeugdzorgwerker. Of in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Mogelijkheden genoeg!

null

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Ziekenhuiszorg, ouderenzorg of wijkverpleging. Hoe ga jij daarmee om? Bij HAN Verpleegkunde leer je hoe je patiënten het beste kunt verzorgen. Je doet meer dan bloedprikken, wondverzorging en katheteriseren. Want de omgang met mensen is het belangrijkste. Bij jou zijn ze altijd in goede handen!

student op bed met gips om been

Contact over dit project?

Wendy Kemper

Projectleider

 • Wendy.Kemper@han.nl
 • Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

  Nieuws

  109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
  298666 Foto van Waalbrug voor factsheet Thinkwise Software ihkv onderzoeksproject minor Circulaire Economie S2 2020-2021.
  e3b977ac-0cec-11ee-8b46-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
  Intreerede lector Maurice MagnéeDe toekomst is nu
  533419 Onderzoek Lectoraat Technologie voor Gezondheid Installatie Maurice Magnee en Bridget-Kievits 6 juni 2023
  3ec201ba-0d00-11ee-8635-02565807075b Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
  Onderzoek en handreikingVerpleegkundig Specialist in de wijk
  verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente
  Samenwerken in de regioVerpleegkundige zorg in de toekomst
  109997 groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering
  HAN en CWZ intensiveren samenwerkingAnneke van Vught wordt Verpleegkundig decaan CWZ
  1081f0c4-0cf8-11ee-a1f5-02565807075b Portret Anneke van Vught
  TvZ-nominatie publicatie onderzoekOver ervaringen VS-ggz in huisartsenpraktijk
  109957 oudere paar bespreekt problemen met relatietherapeut
  Promotie Wendy Kemper-KoebruggeVerbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis
  e845cc30-0cec-11ee-bde2-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
  Focusgebied
   

  Fair Health

  Met focusgebied Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

  Telefoons internationaal
  Blijf op de hoogte
   

  Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

  Twee studenten overleggen met laptop