Verbeter het zorgnetwerk voor ouderen thuis

Ouderen wonen steeds langer thuis. Het zorgnetwerk krijgt dan een belangrijkere rol in hun ondersteuning. Hoe functioneert dit? Wat kunnen zorgverleners doen om die werking te verbeteren? Wendy Kemper-Koebrugge is gepromoveerd op onderzoek naar de rol en mogelijke acties van de professionals hierin.

144220 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Zorgnetwerk Formele en informele ondersteuning

Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen in hun eigen thuissituatie te ondersteunen door inzet van gezondheidsprofessionals en sociaal werkers (formele zorg) en van familie, vrienden en vrijwilligers (informele zorg). De formele en informele ondersteuning van thuiswonende ouderen -vaak met meervoudige complexe gezondheidsproblemen- komt samen in het zorgnetwerk.

We hebben samen als familie en professionals de opdracht om ouderen thuis zo te ondersteunen dat zij het daar kunnen redden. Maar hoe doe je dat dan effectief?

''Mijn promotieonderzoek is getiteld Improving the functioning of care networks of home-dwelling older adults (pdf). Het doel van het project is inzicht geven in de interactie en het functioneren van het zorgnetwerk in de dagelijkse praktijk. We hebben samen als familie en professionals de opdracht om ouderen thuis zo te ondersteunen dat zij het daar kunnen redden. Maar hoe doe je dat dan effectief?" 

Opzet onderzoek Interactie in het zorgnetwerk

"Het gaat om samenwerking en afstemming. Om interactie in het zorgnetwerk die gericht is op een nieuwe manier van samenwerken met informele zorg. Welke netwerk gerelateerde acties kunnen gezondheidsprofessionals en sociaal werkers ondernemen om het functioneren van een zorgnetwerk van een oudere thuis te versterken en te verbeteren?"

Het onderzoeksproject is in meerdere onderdelen uitgevoerd. Naast literatuuronderzoek en empirische studies met interviews zijn ook praktische trainingen en tools ontwikkeld voor professionals.

Video lekenpraatje

Kijk via de link naar de video van het lekenpraatje van Wendy bij haar promotie: 

Publieksversie proefschrift

Download de publieksversie van het proefschrift:

401221 afbeelding cover proefschrift Wendy Kemper

Opbrengst voor de praktijk Waardevolle instrumenten

Wendy Kemper: "De trainingen en handvatten die we in het ondersteuningsprogramma hebben ontwikkeld gaan over hoe professionals een zorgnetwerk analyseren. Hierbij maken ze gebruik van bijbehorende instrumenten zoals reflectietools en gesprekstools.''

''De professionals hebben via een bruikbaarheidsstudie aangegeven of ze het zagen zitten om met die tools te werken.'' Dit bleek dus duidelijk het geval, de professionals vonden het waardevol.

Passie voor netwerken

"Mijn ideaalbeeld is dat de professional al bij de eerste keer dat hij of zij een cliënt ontmoet, het zorgnetwerk analyseert en organiseert. Dan heb je er het meeste profijt van. Daarbij is het dus wel belangrijk dat de professionals de handvatten en tools in handen heeft.''

Wendy zet haar passie voor netwerken die ze in haar promotieonderzoek gebruikte ook verder voort in haar werkzaamheden als programmamanager van de Zorgalliantie en het Centre of Expertise Krachtige Kernen van de HAN. Zij ontwikkelt Krachtige Leerkringen waarin professionals, onderzoekers en studenten samen leren van maatschappelijke vraagstukken.

De training en tools van het promotieonderzoek krijgen een plek in de curricula van diverse opleidingen en in de post-hbo training Samenwerken met informele zorg.

Begeleiding onderzoek

Het promotieonderzoek Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren is ingebed in het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN. 

Het project sluit aan bij de onderzoekslijnen van dit lectoraat. Die zijn gericht op het verbeteren van interprofessioneel samenwerken en -leren in netwerken in de gezondheidszorg en de optimale inzet van professionals daarin.

Wendy Kemper verdedigde haar proefschrift op 28 april 2022 aan de Radboud Universiteit (RU), Nijmegen en is begeleid door:

Meer weten?

Stuur voor vragen en meer informatie over het promotieonderzoek een mailbericht aan: