Artificial Intelligence

Artificial Intelligence is een van de meest online gezochte termen. Veel mkb-bedrijven vragen zich af wat zij kunnen met deze snel ontwikkelende digitale technologie. Dit grote gebied van kennis biedt onkenbaar veel mogelijkheden met data als basis. Hoe kom je hieraan en wat kun je ermee?

null
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Deze data lost allerlei soorten maatschappelijke-, organisatie- en technische vraagstukken op door zichzelf kennis aan te leren. Deze eigenschap draagt sterk bij aan het professionaliseren van een organisatie, het vergroten van de kennis of het ontwikkelen van nieuwe business. Daarnaast kan data in het onderwijs ingezet worden om het leren te verbeteren. HAN Smart Region - Slim verkent deze mogelijkheden.

Onder het thema Articial Intelligence vallen de volgende onderwerpen:

Maak kennis

Team Artificial Intelligence / Predictive Maintenance

Stijn Hoppenbrouwers

Lector Model-Based Information Systems, Academie IT en Mediadesign
Profielfoto Stijn Hoppenbrouwers

Marijn Siebel

Onderzoeker Model-Based Information Systems, Academie IT en Mediadesign
417946 Academie IT en Mediadesign. Lectoraat MBIS. Portretfoto Marijn Siebel.

Bas Hofmans

Onderzoeker Model-Based Information Systems, Academie IT en Mediadesign
417936 Academie IT en Mediadesign. Portretfoto Bas Hofmans. Lectoraat MBIS.

Inez Kohlmann

Onderzoeker, Academie Engineering en Automotive
442041 Portretfoto Inez Kohlmann 2022 smart business lectoraat

Marlous van den Tooren

Procescoördinator, Academie Financieel Economisch Management
null

Neem contact op

Hoe organiseer je AI en wat vraagt dit van de omgeving? Onze onderzoekers, docenten en studenten voelen zich altijd uitgedaagd om de mogelijkheden van artificial intelligence te exploreren. Neem vrijblijvend contact op met:

Het AI-netwerk van de HANASGARD

ASGARD staat voor Applied Sciences Group for ARtificial intelligence and Data sciences. Dit is hét netwerk van de HAN voor iedereen met kennis van/interesse in AI en Applied Data. Ontstaan in 2020 en sindsdien groeiend. Onderdeel van ASGARD zijn de Koburg Lunches.

234465 null

Maandelijkse kennisdelingKoburg Lunches

De Koburg lunches zijn maandelijkse (online)bijeenkomsten georganiseerd door de leergemeenschap ASGARD. Deze lunches richten zich op het delen van ervaringen en kennis met betrekking tot data (science) en AI met een breed publiek van binnen en steeds meer buiten de HAN. Tijdens elke Koburg lunch is er een spreker die een korte presentatie geeft over hoe hij of zij vanuit hun eigen discipline en vakgebied bezig is met de (bredere) toepassing van data (science) en/of kunstmatige intelligentie.

32672 mannen en vrouwen aan tafel pratend

AI in het onderwijs Dataondersteund onderwijs

Hoe zet je data in zodat je het leren kan verbeteren? Met data over het leren kunnen er leeromgevingen ontstaan die zich aanpassen aan wat een student nodig heeft of wat een lerende werkomgeving nodig heeft. De student kan met data de regie nemen over zijn eigen leerproces. Kunstmatige intelligentie (AI) kan de docent en student ondersteunen hierbij.

Kennisclip

Artificial Intelligence in het onderwijs: wat is het, hoe werkt het, hoe verbetert AI de kwaliteit van het onderwijs en wat is de keerzijde van AI?

AI in de fabriek Predictive maintenance

Onderhoud aan machines in fabrieken wordt meestal gepland met regelmatige tussenpozen, bijvoorbeeld iedere maandag. Als machines eerder stuk gaan komt productie stil te liggen met als gevolg een te late levering aan klanten en lagere inkomsten voor het bedrijf. Dit kan voorkomen worden door met kortere tussenpozen onderhoud te plegen, maar dit levert vertraging op van de productie en kost ook meer geld, want er zijn meer mensen nodig om deze machine te onderhouden.

Predictive maintenance gebruikt data om te bepalen wanneer onderhoud nodig is. Het optimaliseert de timing van onderhoud, oftewel: het onderhoud machines op precies het juiste moment. Precies op het juiste moment betekent, voordat storingen optreden of onderdelen versleten zijn. Door de staat van machines te analyseren kan onderhoud dus op exact het juiste moment worden ingepland. Met als resultaat een verlaging van de onderhoudskosten en een hogere beschikbaarheid.

Nieuws en artikelen

Etalage van Smart Industries

De HAN heeft op het gebied van de maakindustrie een stuk of 15 labs en werkplaatsen. Om deze in kaart te brengen, beter met elkaar te laten samenwerken en naar buiten toe te etaleren, is het project Smart Industries opgericht.

372455 Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.

Forse impuls voor onderzoek datagericht digitalise

Het onderzoeksproject DEMAND heeft samen met het project 2Shift 2 miljoen euro ontvangen. De toekenning, gelijk verdeeld over 2 projecten, komt van een SPRONG-subsidie voor praktijkgericht onderzoek. De HAN gaat samen met hogeschool Saxion en Fontys Hogeschool onderzoek doen naar het beter en betrouwbaarder gebruiken van data.

481810 Vrouw en data

AI en de energietransitie

Met almaar stijgende energieprijzen en de commotie rondom gas is de energietransitie urgenter dan ooit. Om die soepel en snel te laten verlopen, is het inzetten van Artificial Intelligence (AI) onvermijdelijk. De HAN houdt zich volop bezig met het samenspel tussen mens en machine.

417929 Portretfoto Stijn Hoppenbrouwers. Lectoraat MBIS Arnhem. Academie IT en Mediadesign.

Nationaal Onderwijslab AI van start

Op 6 oktober is het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) gestart. Het is een living lab waar scholen, onderzoekers en het bedrijfsleven samenkomen om gezamenlijk te werken aan digitale onderwijsinnovatie met AI om de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.

87495 jongen en meisje met pen in mond kijken naar kleine zorgrobot tijdens iXbites event

Dataondersteund onderwijs

Wat is de invloed van dataondersteund onderwijs, learning analytics en kunstmatige intelligentie (AI) voor docenten en studenten? Deze vraag stond centraal tijdens de sessie Educational Analytics op HAN Unexpected.

234456 null

AI in onderwijs

Kunstmatige Intelligentie (AI) in het onderwijs stond centraal tijdens een bijeenkomst van de HAN-leergemeenschap ASGARD. 'Wat kun je in het onderwijs probleemloos door AI laten ondersteunen en wat juist niet?'

234456 null

AI-kennis klotst over de regiogrenzen

Een centraal loket voor AI-startups en betere kennisdeling. Het zijn de doelen van het nieuwe TTT-AI-consortium, een groep kennisinstellingen waar de HAN bij betrokken is. 'Wij zorgen dat AI-kennis wordt ingevlochten in de context van de praktijk.'

234456 null

Samen sterker in artificial intelligence

Op 24 september werd vanuit het zwaartepunt Smart Region een spiksplinternieuwe learning community gelanceerd: HAN ASGARD. Voluit: Applied Sciences Group for ARtificial intelligence and Data sciences.

Stockfoto vrouw artifical intelligence (AI)

Laat het ons wetenSamen grenzen verleggen met Smart Region - Slim?

Werk jij bij een bedrijf/instelling en wil jij met ons grenzen verleggen met digitale technologie? Wij werken graag samen aan de maatschappelijke uitdagingen rondom digitalisering. Dit doen wij vanuit ons onderwijs en onderzoek in nauwe samenwerking met het werkveld. Heb je een interessant (nieuw) thema? Laat het ons weten. Samen maken we het verschil!​

372454 Belangrijke termen die van toepassing zijn bij een innovatie ecosysteem en bij innovatie.

Focus van de HANSmart Region - Slim

Ons leven en werk wordt digitaler. In het zwaartepunt Smart Region - Slim werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van al die nieuwe technologie profiteren. We, dat zijn docenten, onderzoekers, studenten en ondernemers. Samen maken we deze regio superslim.   

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je maandelijks op de hoogte van al het nieuws binnen Smart Region.

null