AI-kennis klotst over de regiogrenzen dankzij nieuw consortium

Een centraal loket voor AI-startups en betere kennisdeling. Het zijn de doelen van het nieuwe TTT-AI-consortium, een groep kennisinstellingen waar de HAN bij betrokken is. 'Wij zorgen dat AI-kennis wordt ingevlochten in de context van de praktijk.'

234456 null
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Artificial intelligence (AI) krijgt in Nederland een flinke boost. Een consortium van 9 kennisinstellingen ontvangt een subsidie van 8 miljoen euro. Het consortium verbindt een ongekend aantal spelers op het gebied van AI, zoals universiteiten en hogescholen. Naast de consortiumleden zijn nog eens 24 partners betrokken. Een daarvan is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

AI in allerlei domeinen

De HAN timmert flink aan de digitale weg. Niet door aan fundamentele AI-vraagstukken te werken, zoals op universiteiten gebeurt, maar door kennis toepasbaar te maken in allerlei domeinen. Het gebruik van AI beperkt zich namelijk niet tot vakgebieden waar data en algoritmes de boventoon voeren. Kunstmatige intelligentie wordt ook gebruikt in sectoren als de auto-industrie, de financiële wereld en de zorg.

Een voorbeeld is het project Praktische Predictie, waarin onderzoekers 'machine learning' toepassen binnen de fysiotherapie. De HAN werkt aan een voorspelmodel 'een algoritme' - waarmee therapeuten kunnen inschatten of lage rugpijnklachten snel over gaan of chronisch worden. Is het nodig om snel een behandeling te starten? De AI-toepassing helpt therapeuten met het vinden van antwoorden op dit soort vragen. 

Kennis delen en toepassen

'We hebben een hand vol echte "data scientists", maar er is meer nodig. Het besef hoe je hiermee werkt moet ook terechtkomen bij mensen die geen specialist zijn op dit gebied', zegt Stijn Hoppenbrouwers, lector Model-based Information Systems op de HAN. 'De hogeschool heeft kennis van verschillende domeinen waar AI wordt toegepast. Ook weet de HAN hoe ze domeinkennis kan achterhalen en inzetten,' vertelt de lector.

Vorig jaar lanceerde de hogeschool ASGARD (Applied Sciences Group for Artificial Intelligence and Data Sciences). Deze leergemeenschap is toegankelijk voor professionals uit allerlei vakgebieden die geïnteresseerd zijn in kunstmatige intelligentie. Hoppenbrouwers: 'Er staan nu 60 geïnteresseerden vanuit de HAN op de lijst. We verwachten dat dit blijft groeien.' Binnenkort is ASGARD ook toegankelijk voor professionals buiten de HAN. 

(Wil jij je ook aanmelden voor ASGARD? Stuur een e-mail naar Marlous van den Tooren (marlous.vandenTooren@han.nl)

234459 null
Netwerk van mensen

Nieuw AI-onderwijs

Kennis van AI vindt zijn weg ook naar het onderwijs. Het wordt ingevlochten in bestaande studies, en de HAN werkt aan een tweejarige master: Applied Data Science. In het tweede jaar van de master is veel ruimte voor 'domeinspecifieke thema's', vertelt Hoppenbrouwers. 'Deze master biedt ruimte voor mensen met verschillende achtergronden om aan te haken. 'Naar alle waarschijnlijkheid gaat de master in september 2022 van start.

Al deze activiteiten zijn nu dus gekoppeld aan het TTT-AI-consortium, waarmee de AI-projecten van de HAN onderdeel zijn van een landelijk netwerk. 'Met dit AI-consortium kunnen we meer initiatieven vanuit onze kennisinstellingen succesvol richting de markt brengen', zegt Peter Westerhuijs, projectleider van het consortium en business developer bij IXA-UvA. 'Dankzij deze samenwerking en uitgebreide mogelijkheden voor het verlenen van vroege-fase-financiering zijn wij nog beter in staat om ieders kracht optimaal te benutten.'

Smart Region

AI is een themalijn binnen het zwaartepunt Smart Region. Met dit zwaartepunt wil de HAN van waarde zijn in de regio. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnership). Samen grenzen verleggen met digitale technologie!