ASGARD: samen sterker in artificial intellegence

Op 24 september werd vanuit het zwaartepunt Smart Region een spiksplinternieuwe learning community gelanceerd: HAN ASGARD. Voluit: Applied Sciences Group for ARtificial intelligence and Data sciences. Doe je onderzoek of geef je onderwijs waarin artificial intelligence (AI) of data science een rol speelt? Of heb je daar plannen voor? Neem contact op!

Stockfoto vrouw artifical intelligence (AI)
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

De AI-regio van Nederland

Het ASGARD-team is ambitieus en heeft alles in huis om een onmisbare, inspirerende en uitdagende rol op het gebied van AI te spelen en vragen vanuit het regionale werkveld met het onderzoek en onderwijs aan de HAN te verbinden. Dit is in de regio inmiddels opgemerkt, bijvoorbeeld door Richard Dobbelman, die ook bij de lancering aanwezig was. Hij is business associate bij The Economic Board. Volgens Richard is er veel behoefte aan het toegepaste onderzoek dat de HAN biedt: “Vragen die wij ophalen bij de bedrijven gaan zeker naar de HAN leiden. Dit is nu al dé AI-regio van Nederland. Het belang van ASGARD in dit regionale netwerk is overduidelijk.”

Gestart als HAN-leergemeenschap

Kwartiermaker Erik Folgering legt uit dat ASGARD in deze beginfase primair een HAN-leergemeenschap is: “We zijn nu met docenten, onderzoekers en studenten van de HAN deze leergemeenschap begonnen. Zeer binnenkort breiden we uit naar het werkveld en andere kennisinstellingen. Daarin zal bijvoorbeeld onze samenwerking met de Radboud Universiteit versterkt worden.”

Brede blik

Tijdens de lancering legt Stijn Hoppenbrouwers, lector Model-Based Information Systems (M-BIS), uit dat je data science en artificial intelligence op vrijwel alle andere vakgebieden kunt toepassen. “We zijn niet alleen van de cutting edge technologie. We hebben een brede blik: het gaat bijvoorbeeld om datastrategie, datamanagement en business intelligence. Uiteindelijk draait het altijd om de vraag ‘Wat werkt en hoe krijgen we dat werkend?’ Dat maakt ons toegepast. Daarom zijn er altijd experts uit een toepassingsgebied betrokken bij onze projecten en ons onderzoek. Dit is geen IT-feestje.”

Stip op de horizon

Wat is de stip op de horizon volgens Stijn? “Dat we vanuit een breed en compleet pakket disciplines samenwerken en leren met het werkveld. Zo zijn we een onmisbare praktijkgerichte schakel in de Applied Data Science en AI kennis-ecologie in deze regio.”

Kruisverbanden tussen vakgebieden

HAN-onderzoeker Jeroen Veen geeft tijdens de lancering een voorbeeld van data science bij het vakgebied health. Hij is onder andere projectleider Sneldiagnostiek en richt zich op machine learning for health applications. “In de zorg wordt veel data verzameld. Machine learning is hier heel zinvol. Wij bouwen producten voor decision support in de zorg.” Jeroen ontwikkelde bijvoorbeeld een apparaat om op locatie dna-materiaal te kunnen invoeren en uitlezen. “Juist waar vakgebieden elkaar kruisen, elektronisch, chemisch en bio-medisch, daar gebeurt veel met AI.”

ASGARD wordt geleid door: Marijn Siebel, Stijn Hoppenbrouwers, Inez Kohlmann en Marlous van den Tooren.

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). ASGARD is een goed voorbeeld van Smart Innovation. Samen op weg naar een slimme regio!

Meer weten? Neem contact op met Marijn Siebel: Marijn.Siebel@han.nl.