Verkenning naar broedplaats voor slimme technologieën

De HAN heeft op het gebied van de maakindustrie een stuk of 15 labs en werkplaatsen. Om deze in kaart te brengen, beter met elkaar te laten samenwerken en naar buiten toe te etaleren, is het project Smart Industries opgericht.

372455 Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

“Door de labs en werkplaatsen in een etalage te zetten, creëren we een broedkamer waarin we studenten en werknemers uit het werkveld onderwijs kunnen bieden rondom slimme technologieën,” vertelt docent-onderzoeker bij het Lectoraat Smart Business, Hubert Bijsterveld.

Verkenning naar etalage

“Het project Smart Industries behelst een verkenning voor een fysieke en digitale etalage om onder meer met de maakindustrie, docenten, de HAN en andere onderwijsinstelling de stap naar Industrie 4.0 ofwel Smart Industries te maken.” Deze bevordering van synergie en samenwerking binnen en buiten de HAN in de driehoek, past uitstekend in het koersbeeld en de wens tot meer samenwerking.

Kansrijke technologieën

Het idee is om met het project Smart Industries te komen tot het verkennen, inzichtelijk maken en het (interne en extern) ontsluiten van de labs. “De voorverkenning is in volle gang,” vertelt onderzoeker bij Smart Region, Vincent Koek. “We hebben inmiddels alle labs en werkplaatsen in kaart gebracht en gekeken wat voor diensten iXperium leren met ict en iXperium Health aanbieden en hoe we hierbij aan kunnen sluiten.”
Hubert vult aan: “Samen met de academies IT & Mediadesign en Engineering & Automotive, de brancheorganisatie, bedrijven in de maakindustrie, docenten en onderzoekers kijken we wat ze van een smart werkplaats voor Oost-Nederland vinden en dan gaan we een en ander samen verder uitkristalliseren. Binnenkort verwachten we hier meer duidelijkheid over. We krijgen van iedereen nu al enthousiaste reacties.”

Hubèrt Bijsterveld
Hubèrt Bijsterveld

Het mkb meenemen in ontwikkelingen

Het is belangrijk om een etalage te creëren met voorbeelden van smart industrie toepassingen. Grote bedrijven weten de weg naar bijvoorbeeld Digital Twinning, AI, Nanotechnologie en robotica meestal wel te vinden, maar voor veel mkb’ers is dat een ander verhaal. Voor hen is het lastig te overzien welke technologieën nu en in de toekomst kansrijk zijn en welke stappen ze moeten zetten om de boot niet te missen. Vincent: “We willen ook hen meenemen in de ontwikkelingen. Ze kennis laten maken en inspireren om nieuwe technieken te onderzoeken, toe te passen, te innoveren en te testen in onder meer het FabLab, de Proeffabriek, het MediaLab en het UX-Lab. Hier kunnen we behalve studenten ook werknemers efficiënt opleiden zodat ze daadwerkelijk aan de slag kunnen met bijvoorbeeld Digital Twinning of AI.”

Jongeren en technologie

Het is belangrijk dat studenten zich deze innovaties eigen maken. Dat gebeurt volgens Hubert momenteel vooral in minoren, maar dat kan straks dus ook via het reguliere onderwijs. “Jongeren lopen niet altijd warm voor technologie. Dus om ze te stimuleren, betrekken we de techniek zoveel mogelijk op de leefomstandigheden en interesses van jongeren. Als we het hebben over sensoren, pakken we de mobiele telefoon erbij en kijken we naar sensoren die de luchtdruk meten zodat ze de hoogtemeters tijdens het skiën kunnen achterhalen.” 

Studenten maken business case

Nu is Smart Region de aanjager van het project, maar we willen het concept ergens laten landen zodat het een vastere plek krijgt. Hubert: “Studenten van de Radboud onderzoeken momenteel of ze een businesscase kunnen opstellen met de HAN, bedrijfsleven, de overheid en wellicht andere onderwijsinstellingen. Bachelor studenten gaan hier hun these over schrijven. Dit gaat iets heel moois worden.”

Smart RegionSamen slim

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region daarbij. Op deze manier hebben we impact op de digitale toekomstbestendigheid in het werkveld en in ons onderwijs.

Benieuwd naar meer voorbeelden hoe de HAN samen met diverse partners grenzen verlegd door te werken aan het innovatief vermogen van professionals en studenten? 

Smart Region vrouw met bril