Samen gezondheidsverschillen verkleinen Thema Inclusief onderwijs en werk

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Mensen met een chronische gezondheidsprobleem of beperking ervaren mogelijk hindernissen om volwaardig te participeren in scholing en werk. Hoe maken we het mogelijk dat zij kunnen meedoen op school en op de arbeidsmarkt? Op verschillende manieren werken we daaraan.

Inclusief onderwijs en werk

Sarah Detaille is (nieuwe) themaleider van Inclusief onderwijs en werk. Sarah is ook Associate Lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs bij de HAN. Sarah volgt Lineke van Hal op die bijzonder lector is geworden bij Hogeschool Zuyd.

portret Sarah Detaille
ter inspiratie

Studeren en werken; hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

Uitleg
 

Thema Inclusief onderwijs en werk

"Als je een gezondheidsprobleem of beperking hebt is het vaak lastiger om mee te doen in onze maatschappij", legt Lineke van Hal (voormalig themaleider) uit. "We willen beter begrijpen waar mensen in het werk en tijdesn hun opleiding tegenaan lopen en wat er anders moet. Dit zodat er gelijke kansen gecreeerd worden voor iedereen."

inclusief werk klimaat

Verkenning naar het versterken van inclusieve competenties

Wat is er voor nodig om de HAN als opleider en werkgever inclusiever te maken? De ambities in het HAN Koersbeeld en de aanstaande ondertekening van de intentieverklaring van het VN-verdrag Handicap, vragen om een veilige leer- en werkomgeving. Voor studenten en medewerkers. Deze verkenning gaat in op behoeften en randvoorwaarden voor inclusieve competenties van HAN-medewerkers en schetst scenario’s om hen hierin te ondersteunen.

Download

Meer informatie? Raadpleeg Insite HAN.

Zo werken we aan onderzoek over inclusie

Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

455838 communicatie docent en student in gesprek

Project Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Project Mentaal gezonde zaak

Psychische problemen vormen een belemmering om aan het werk te blijven. Hoewel werkgevers grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van verzuim, lijken ze in de praktijk onvoldoende te kunnen handelen. De arbeidsdeskundige kan werkgevers faciliteren werkbehoud mogelijk te maken.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Samen beslissen in re-integratie

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. Hoe pas je de methodiek 'samen beslissen' daarin toe? We onderzoeken hoe professionals dit doen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Leergemeenschap Inclusief Onderzoek

Zoveel mogelijk samenwerken met belanghebbenden bij onderzoek en innovaties. Dus ook laaggeletterden, mensen met gezondheidsproblemen, of digibeten. Dat is waar de leergemeenschap Inclusief onderzoek voor staat. Zodat we inzichten opdoen en producten ontwikkelen waar iedereen baat bij heeft. .

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Zo werken we aan inclusief onderwijs

Leer-werktraject voor statushouders

Wil jij werken in de energiesector en tegelijkertijd een hbo-studie volgen? Het UAF, de HAN en SEECE bieden statushouders een leer-werktraject aan. Dankzij dit traject kun je in tal van functies aan de slag, zoals: service engineer, technisch specialist of ontwerper.

286303 man bezig met energiepanelen

STERKplaats

STERKplaats Nijmegen biedt leer-werkplekken voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze STERKstudenten volgen de opleiding STERK (opleiding tot ervaringsdeskundige). Bij deze opleiding staat talentontwikkeling centraal.

413076 STERKplaats, Handreiking, Jaheed Annica

Associate Degree Ervaringsdeskundigheid

Wil je mensen ondersteunen bij hun herstelproces? Wil je de kracht van ervaringsdeskundigheid nog beter op de kaart zetten in je organisatie? Met de Associate degree Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn leer je jouw herstelervaringen professioneel inzetten bij herstelondersteuning.

348206 Twee studenten met laptop overleggen en wijst naar scherm

Partnerschap Speciaal Onderwijs

HAN Pabo is met een aantal schoolbesturen een intensieve samenwerking gestart. En dat is goed nieuws, want dit is het eerste partnerschap van de HAN Academie Educatie, waarbij het speciaal onderwijs een belangrijke focus heeft.

298376 Illustratie schatkaart-en Routekaart gemaakt door Janneke Hoek.

Werklab voor studenten met ondersteunings-behoefte

Bij het project Werklab kunnen studenten met een ondersteunings-behoefte terecht om te worden geholpen in hun zoektocht naar een stage. Deze samenwerking (van HAN, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en UWV Werkbedrijf won de Bridge of Fame Award 2022.

31906 drie studenten met twee laptops
Terugblik
 

Week van Inclusie

Bij de start van de Week van Inclusie (7-10 nov. 2022) werd de foto-expositie van Joos Meesters geopend. Voor haar postdoc onderzoekt zij hoe de sociale kwaliteit van jongeren kan worden vergroot. In samenwerking met deze jongeren ontstond een foto-expositie waarin de jongeren met al hun kwaliteiten centraal staan. Burgemeester Bruls kwam langs voor de opening. 

452722 Lars Leenders Week van Inclusie
Week van Inclusie
 

Masterclass: Inclusie begint bij jezelf?!

Hoe kan jij bijdragen aan een inclusieve werk- of leeromgeving waarin iedereen tot zijn recht kan komen? Tijdens de Week van Inclusie vond deze interactieve masterclass plaats bij de HAN. De bijeenkomst werd begeleid door CNV Jongeren, een organisatie met jarenlange ervaring in het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

144137 Internationale studenten praten met levels educatie schuin
Zwaartepunt
 

Sociaal - Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met Sociaal - Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN