HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Health

Een sociale woonomgeving creëer je samen

Gezonder leven? Meer bewegen ligt voor de hand, net als gezonder eten. Ook het sociale netwerk speelt een rol. Een slim ingerichte woonomgeving kan het sociale contact in een wijk bevorderen. Denk aan een bankje in het park en meer groen. Ivo Maathuis vertelde erover tijdens het Health event.

HAN Redactie
30 juni 2021
303796 Basketbalveld
Health

De Gezonde Leefplekmeter onder de loep

Om wijken en buurten gezonder te maken is inzicht in de gezondheid van de leefomgeving van belang. Hoe breng je die leefomgeving in kaart? Tijdens een breakout van het online HAN Health event maakten de deelnemers kennis met de Leekplekmeter. Dat leverde genoeg gespreksstof op.

HAN Redactie
25 juni 2021
285930 Park met bankje. Zwaartepunt Health
Health

"Samen verklein je sociaaleconomische gezondheidsverschillen"

Of je hoog of juist laag op de sociaaleconomische ladder staat maakt uit voor je gezondheid en levensverwachting. Dat kan en moet anders, luidt de boodschap tijdens het jaarlijkse HAN Health event. Hoe? Door zoveel mogelijk denk- en doekracht in te schakelen en sámen verschillen te verkleinen.

HAN Redactie
18 juni 2021
300559 Talkshowtafel met sprekers tijdens HAN Health event (Nico Hoeijmans)
Health

Kennisposters onderzoek zwaartepunt Health

Om bij te dragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen heeft de HAN in de afgelopen 2 jaar 6 onderzoeken op heel uiteenlopende terreinen afgerond. De resultaten hebben hun weg naar de praktijk al gevonden. Hier vind je een verzameling van alle kennisposters bij elkaar.

HAN Redactie
20 april 2021
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Health

Ouders laag inkomen, kans op lager schooladvies

Kinderen van ouders met een laag inkomen lopen nog steeds de kans een lager schooladvies te krijgen dan ze op basis van hun Cito-toets zouden moeten hebben. Marijke van Vijfeijken doet onderzoek naar kansenongelijkheid in het onderwijs en geeft haar visie.

HAN Redactie
15 april 2021
33102 Juf geeft uitleg aan kind
Health

Boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ komt met 9 aanbevelingen

De toeslagenaffaire legt pijnlijk bloot dat armoede iedereen kan overkomen. Vooral als de overheid je tegenwerkt. Hoe passend dat HAN Health deze zomer het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ publiceert. Experts en mensen met ervaringskennis belichten hierin de armoedeproblematiek en de relatie met sociaal-economische gezondheidsverschillen.

HAN Redactie
12 april 2021
Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Health

Werk aan de winkel in de wijk

Zeg me waar je woont, dan zeg ik hoe gezond je bent. Gezondheidsachterstanden hangen vaak samen met maatschappelijke problemen, zoals een ongezonde leefomgeving of een gebrek aan sociale relaties.

HAN Redactie
08 april 2021
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Health

Roep om meer samenwerking voor slim, schoon en sociaal

Meer samenwerking stimuleren tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijven in de regio. Zodat waardevolle projecten van de grond komen en mensen er gebruik van kunnen maken. Dat was de uitkomst van een online werkbezoek aan Campus Heijendaal, waar ook de HAN zich presenteerde.

HAN Redactie
24 maart 2021
collega's in gesprek op kantoor
Health

Van coronacrisis naar beweegcrisis

Een half uur per dag wandelen, dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Bewegen is gezond! Op dit moment doen we het alleen veel te weinig. De coronacrisis heeft een grote, negatieve impact op ons beweeggedrag. En dus zitten we in een beweegcrisis.

HAN Redactie
12 maart 2021
32984 studenten staan klaar voor de start
Health

Carinda Jansen genomineerd voor Caty Asscher Award

HAN-onderzoeker Carinda Jansen is genomineerd voor de Caty Asscher Award. Het is waardering voor haar inzet om bewustzijn te creëren, bijvoorbeeld met het spel Kansen keren, voor mensen in kwetsbare posities. Carinda: “Door de toeslagenaffaire en corona realiseren we ons dat armoede iedereen kan overkomen.”

Marleen de Roo
09 maart 2021
null