Inclusie begint bij jezelf?!

Hoe kan jij bijdragen aan een inclusieve werk- of leeromgeving waarin iedereen tot zijn recht kan komen? Deze vraag stond centraal tijdens de interactieve masterclass Inclusie begint bij jezelf?! op woensdag 9 november. Deze masterclass was onderdeel van de Week van Inclusie bij de HAN.

451182 Handen in een kring vormen samen een ster. metafoor voor inclusie

Luca Duppen en Daphne van Mispel van CNV Jongeren verzorgden de goed bezochte masterclass. Onder de aanwezigen waren studenten, medewerkers en alumni van de HAN. Daarnaast waren er enkele betrokken vanuit het werkveld. Lineke van Hal, associate lector Arbeid & Gezondheid en themaleider ‘Inclusief onderwijs en werk’ van Fair Health, heette iedereen welkom met goed nieuws: het College van Bestuur van de HAN heeft aangekondigd de intentieverklaring van het VN-verdrag Handicap te gaan ondertekenen! Volgens dit verdrag moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan onze samenleving. Net als ieder ander.

Wil je meer weten?

Ben jij een HARRIE?

Luca en Daphne gaven een korte introductie over CNV jongeren. CNV Jongeren heeft als vakbond jarenlange ervaring in het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. Zij staan voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving waarin (jonge) mensen lekker kunnen studeren, werken en wonen. Als onderdeel hiervan geven zij HARRIE helpt- trainingen aan werkgevers. Een HARRIE is iemand die een positieve en duurzame bijdrage levert aan medewerkers of studenten met een ondersteuningsbehoefte. Dit doen zij door het inzetten van de competenties: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend & Eerlijk.

Meer weten?

Ondersteuningsbehoefte

Stephan Spieker, medewerker van de HAN, deelde vervolgens zijn ervaringen. Stephan werkt als ondersteuner bij de HAN. Volgens Stephan is het belangrijkst dat een werkgever rekening houdt met zijn mogelijkheden en meedenkt in aanpassingen om hem zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren. Er werken inmiddels 60 medewerkers met een ondersteuningsbehoefte bij de HAN. De ambitie is om dit aantal verder te laten groeien.

Balanskaart

Tot slot werd er nog stil gestaan bij de Balanskaart. Dit is een hulpmiddel waarmee iedereen duidelijk kan maken hoe leidinggevenden en directe collega's het beste met hen om kunnen gaan. Hiermee ontstaat er begrip en kan iedereen samen werken aan prettige en goede arbeidsomstandigheden.

Waardevolle inzichten uit de masterclass

Een belangrijke conclusie van de inspirerende masterclass is dat iedereen zijn competenties kan inzetten voor een inclusievere arbeidsmarkt of leeromgeving. Het is van belang en mogelijk om samen ervoor te zorgen dat iedereen naar waarde een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Openheid over jezelf en de ander zorgt voor begrip en een betere samenwerking.

Project Inclusieve basis voor de toekomst

De masterclass maakt deel uit van het project ‘Een inclusieve basis voor de toekomst’. Met dit project werken we aan onderwijs dat studenten opleidt om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.