Human Capital

Voldoende arbeidscapaciteit is een voorwaarde als het gaat om de realisatie van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

246251 Afbeelding-SEECE-2021

Sterker nog, uit onderzoeken blijkt dat het groeiend tekort aan human capital het tempo van de energietransitie bepaalt. Ook onze partner-ondernemingen ervaren de beschikbaarheid van hoger (energie)technisch personeel als een kritische succesfactor. Twee thema’s staan daarin centraal: dát er méér professionals op de arbeidsmarkt komen én dat professionals opgeleid worden voor de duurzame energiewereld van morgen. SEECE werkt met haar partners al vanaf haar start in 2013 aan beide thema’s.

Sterker nog, uit onderzoeken blijkt dat het groeiend tekort aan human capital het tempo van de energietransitie bepaalt. Ook onze partner-ondernemingen ervaren de beschikbaarheid van hoger (energie)technisch personeel als een kritische succesfactor. Twee thema’s staan daarin centraal: dát er méér  professionals op de arbeidsmarkt komen én dat professionals opgeleid worden voor de duurzame energiewereld van morgen. SEECE werkt met haar partners al vanaf haar start in 2013 aan beide thema’s. 

Wat betreft meer professionals voor de energiewereld van morgen levert SEECE een bijdrage aan het interesseren van jongeren voor een energiestudie en ontwikkelt SEECE ook nieuwe leerroutes voor nieuwe doelgroepen, omdat er veel potentiële energietalenten zijn voor wie de traditionele bachelor leerroutes niet aantrekkelijk of haalbaar zijn.

28711 studenten praten over model

Zij-instroomtrajecten

Er is en blijft een groeiend tekort aan technische arbeidscapaciteit dat gekwalificeerd is voor de energievoorziening van de toekomst. Zonder interventies van werkgevers en opleidingsinstituten zullen de aanstaande tekorten niet worden opgelost. 

33564 gebouwgebonden installatietechniek warmtepomp studenten docent

Leer-werktrajecten

SEECE maakt de energiesector toegankelijk voor nieuwe doelgroepen, door middel van leerwerktrajecten.

Up-to-date professionals

Wat betreft up-to-date professionals voor de energiewereld van morgen  initieert, ontwikkelt en verzorgt SEECE met en middels haar partners toekomstbestendig onderwijs voor nieuwe energieprofessionals. Dit doen we voor voltijdstudenten en middels om-, bij- en nascholing van werkenden.

affc2196-0cf4-11ee-bfb9-02565807075b Anwar Manlusadoon,  Fabian van Dijk en Mylene van Melzen bij het project Solarmeubel bij het MIC op het IPKW. SEE, SEECE, hybride leeromgeving, Powerlab, Engineering

Cursussen

Learning communities

Daarbij kunnen onze inspanningen op het gebied van Human Capital niet los worden gezien van onze inspanningen op het gebied van Onderzoek en Innovatie. Om de energietransitie te realiseren is nog veel innovatie nodig en daar moeten (toekomstige) professionals vanaf het begin in worden meegenomen. Learning Communities waarin (toekomstige) professionals, bedrijven en onderzoekers samen werken, samen leren en samen innoveren, spelen daar een belangrijke rol in.

34664 Studenten aan het werk in praktijklokaal

Energie-gerelateerd onderwijs

Door en met SEECE keypartner Academie Engineering & Automotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt een groeiend palet aan energie-gerelateerd onderwijs aangeboden. Veel van deze trajecten zijn mede in SEECE verband en vanuit SEECE human capital doelstellingen ontwikkeld.