Verbinden en versterken

De energietransitie is een groot en complex maatschappelijk vraagstuk. Door het leggen van verbindingen worden gezamenlijke vraagstukken onderzocht en innovatieve oplossingen ontwikkeld. Met aandacht voor adequate plekken, met de benodigde faciliteiten, voor ontmoeten en samenwerken.

246251 Afbeelding-SEECE-2021

Ons motto 'Samenwerken aan betrouwbare en betaalbare energie voor een duurzame wereld' kent zowel private als publieke belanghebbenden. Bedrijven, instellingen, overheden en semi-overheden zijn allen stakeholder vanuit hun eigen missie en maatschappelijke opdracht. In de realisatie van oplossingen zien we dat samenwerken steeds belangrijker wordt. SEECE is daarbij vanuit haar missie, die door het Klimaatakkoord en het daarvoor benodigde hbo human capital een nationaal maatschappelijk thema is geworden, een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 

SEECE en werken in de driehoek

SEECE werkt onder meer aan een continuering van het stimuleren van 'het werken in de driehoek', zoals verwoord in het HAN instellingsplan 2016-2020, ter invulling van het HAN zwaartepunt 'Sustainable Energy & Environment' (SEE). Dat doen we door het creëren van hybride leeromgevingen, waarin de SEECE partners samenwerken aan de vraagstukken van vandaag en morgen, waarbij leren en innoveren hand in hand gaan. Dankzij de hybride leeromgevingen kunnen bedrijven en startups gebruikmaken van onderzoeksfaciliteiten en direct profiteren van nieuwe opgedane kennis uit onderzoek en van faciliteiten. Een van de beoogde fysieke locaties hiervoor is het nieuwe Connectr Energy Innovation Lab dat in Arnhem wordt ontwikkeld, samen met, HAN, IPKW, Oost-NL, Kiemt, Gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, The Economic Board en Regio Arnhem Nijmegen.

We zetten verder actief in op het verkennen van nieuwe mogelijkheden om samen te werken, via projecten, subsidieprogramma’s, netwerken en learning communities. 

346043 4 studenten aan tafel. SEECE, hybride leeromgeving, IPKW, MIC, Powerlab, Engineering, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen

Projecten

SEECE verbindt en versterkt, met onze interne en externe partners. Dat doen we onder andere door het creëren van omgevingen, het actief inzetten op verbindingen en het ontwikkelen van initiatieven en ideeën die helpen de SEECE doelstellingen te realiseren. We onderscheiden 3 categorieën:

Hybride leeromgevingen

Een hybride leeromgeving is een omgeving waar onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven structureel met elkaar samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Deze samenwerking ondersteunt het werken in de driehoek en verbindt het onderwijs aan de ondernemers en het onderzoek.  We doen dat in de hybride leeromgevingen op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW): het Mobility Innovation Centre (MIC), het Powerlab en het HAN H2LAB (waterstoflab). Gestart vanuit The O-Zone en in de toekomst onderdeel van Connectr. Maar ook met HAN W@TTS (state-of-the-art materiaal voor onderwijs en onderzoek op het gebied van energietechnologie). Tot slot werkt SEECE nauw samen met Innovatiehub IIME.  

Zo helpen we in de transitie naar een nieuwe energiewereld met meer en beter toegeruste studenten, startende ondernemers én zorgen we ervoor dat de afstand tussen werkgevers en werknemers verkleind wordt.

346037 Anwar Manlusadoon,  Fabian van Dijk en Mylene van Melzen bij het project Solarmeubel bij het MIC op het IPKW. SEE, SEECE, hybride leeromgeving, Powerlab, Engineering

Learning communities

De energietransitie en de beschikbaarheid van voldoende technische arbeidskrachten zijn ingewikkelde vraagstukken. Door samen te werken kunnen we stappen zetten. In een Learning Community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstellingen nauw samen en wordt leren, werken, innoveren en onderzoeken optimaal aan elkaar verbonden. Innovatie heeft immers de grootste kans van slagen wanneer mensen in de praktijk innovaties kunnen ontwikkelen, zich eigen kunnen maken en kunnen toepassen. Het doel is om kennis te ontwikkelen en te delen en oplossingen te zoeken die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. 

In een Learning Community

  • ontwikkelen partners samen innovatieve oplossingen; 
  • vertalen zij ervaringen naar een optimaal en actueel onderwijsaanbod; 
  • trainen zij werkenden in de vaardigheden die nodig zijn om met de innovaties aan de slag te gaan; 
  • wisselen zij doorlopend inzicht en ervaring uit om tot verbeterde concepten/technieken te komen. 

Voor een breder perspectief op learning communities in relatie tot de energietransitie verwijzen we u graag naar deze verhelderende video van de Topsector Energie:  

82170 student geeft uitleg

SEECE zet in op structurele en thematisch ingerichte learning communities rondom de Wijkgerichte Energietransitie, Systeemintegratie (flexibiliteit) en Waterstoftechniek. Interesse of deelnemen? Klik hier: