Up-to-date professionals

Wat betreft up-to-date professionals voor de energiewereld van morgen initieert, ontwikkelt en verzorgt SEECE met en middels haar partners toekomstbestendig onderwijs voor nieuwe energieprofessionals. Dit doen we voor voltijdstudenten en middels om-, bij- en nascholing van werkenden.

246251 Afbeelding-SEECE-2021

Het opleiden van professionals voor de energiewereld van morgen kan alleen in samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven en instellingen. Juist door de casuïstiek van bedrijven en ons praktijkgericht onderzoek in het onderwijs te brengen, zijn studenten al tijdens hun opleiding bezig met de maatschappelijke vraagstukken van de energietransitie. Zeker bij het opleiden van nieuwe professionals is dit van groot belang. SEECE heeft dan ook een nauwe samenwerking met het onderwijs, die vorm krijgt in onderwijsprojecten, themaroutes (themaroute Waterstoftechniek) en hybride leeromgevingen. 

Maar ook voor bestaande professionals in het werkveld is het van groot belang om up-to-date te blijven en voorbereid op de beroepspraktijk van morgen. SEECE investeert daarom in de ontwikkeling van cursussen en trainingen in het kader van na- en bijscholing van professionals, zoals bijvoorbeeld de cursus Waterstof en de training WATTS. Maar ook in de breedte heeft SEECE oog voor bijscholing via deeltijd opleidingen (AD, bachelor) en voor nascholing via de master Engineering Systems. 

Nieuwe professionals

Zeker bij het opleiden van nieuwe professionals is dit van groot belang. SEECE heeft dan ook een nauwe samenwerking met het onderwijs, die onder andere vorm krijgt in onderwijsprojecten (S3, S4 en S6), de themaroute waterstoftechniek, een power minor, (voltijd en deeltijd), HAN W@TTS en hybride leeromgevingen. 

Mensen die een overstap maken naar de energiesector moeten vaak worden bijgeschoold. Scholing is dan ook een essentieel element in de energietransitie. Economische maatregelen helpen hierbij. ‘Bedrijven kunnen geen mensen opleiden als het water aan de lippen staat. Dus je hebt iets  nodig waardoor ze bedrijfscontinuïteit hebben en werktrajecten kunnen bieden.’  

Er is dus een mix van bedrijvigheid, innovatie en onderwijs nodig. Publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE), spelen hier een belangrijke rol in de regionale energiestrategie (RES). Partners van SEECE werken samen aan energie-gerelateerde projecten waarbij innovatie èn scholing centraal staan. Dit zorgt voor een versnelling van de innovatie én draagt bij aan het opleiden van energieprofessionals. 

SEECE verbindt onder meer het hoger onderwijs aan actuele energievraagstukken en zorgt dat onderwijsinstellingen, waaronder hogescholen, een goede partner zijn in de regionale energietransitie. Dus we verbinden de regionale opgave met het opleiden van mensen, maar ook praktijkgericht onderzoek. Juist nu. Zodat je de huidige en komende tijd van herstel meteen richt op de nieuwe groene situatie waar we naartoe moeten.’ 

Bestaande professionals

Ook voor bestaande professionals in het werkveld is het van groot belang om up-to-date te blijven. SEECE investeert daarom in de ontwikkeling van cursussen en trainingen in het kader van na- en bijscholing van professionals, zoals de cursus Waterstof en de training WATTS. Maar ook voor bijscholing in de breedte via deeltijd opleidingen (ad, bachelor) en voor nascholing via de master engineering systems heeft SEECE oog. 

255424 deeltijd boekwerk bij simulatiepaneel