Cursus Duurzame Energietechniek

Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

Startdatum is nog niet bepaald

De cursus Duurzame Energietechniek behandelt de verschillende principes van duurzame ontwikkeling en de beschikbare technologieën om duurzame energie te benutten. Alle duurzame energiebronnen komen aan bod, zoals: zonne-energie, windenergie, bio-energie, waterkracht, omgevingswarmte en aardwarmte.

In het kort

  15 dagenDuur
  16:15-21:00Tijd
  € 2950*Kosten
  DeeltijdVariant
  CertificaatResultaat

Lessen tijdens het Corona-virus

Wanneer klassikaal lesgeven door het coronavirus nog niet mogelijk is, worden de lessen online gegeven. Je kunt je dus gewoon inschrijven voor de cursus.

Volg de cursus Duurzame Energietechniek
Duurzame energie staat volop in de aandacht. Niet niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat er grote risico’s kleven aan onze huidige energievoorziening, die gebaseerd is op fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 in de atmosfeer: het belangrijkste broeikasgas dat tot klimaatverandering kan leiden.

Ook raken fossiele brandstoffen ooit uitgeput en worden daarmee regio’s als Noord-Amerika en Europa steeds meer afhankelijk van import, met alle risico’s van dien. Duurzame energiebronnen daarentegen zijn onuitputtelijk en brengen geen emissies van broeikasgassen met zich mee. Overheden maken beleid om meer duurzame energiebronnen aan te boren; bedrijven zien kansen voor nieuwe producten en diensten.

Door interessante, kritische discussies met medecursisten met andere achtergronden, is de cursus meer dan een theoretisch verhaal. Ik heb veel geleerd over de diverse kanten van duurzame energietechnieken.

Voor wie

Medewerkers van bedrijven in de energietechniek met:

 • minimaal een hbo-diploma;
 • een technische mbo-vooropleiding, met een functie op hbo-niveau (hbo werk- en denkniveau). 
 • kennis van: Warmtetechniek (Eerste Hoofdwet); Toestandsvergelijkingen van gassen en vloeistoffen; de Continuïteitsvergelijking; de Wet van Bernoulli;

  Heb je deze kennis nog niet, dan kun je dit zelf vooraf bestuderen uit het boek ‘Toegepaste Energietechniek 1’ (ISBN 9789024415687, druk 5).

Programma

De volgende onderwerpen komen in de cursus Duurzame Energietechniek aan bod.

 • Zonne-energie
  • Energie-uitwisseling;
  • Zonnestraling op aarde;
  • Zonnestraling op een plat, hellend vlak;
  • Situatie voor Nederland;
  • Beschaduwing;
  • Meting van zonnestralen.
 • Passieve zonne-energie
  • Warmtebalans en energieprestatie;
  • Energiewinst van beglazingssystemen;
  • Ontwerpprincipes passieve zonne-energie;
  • Passief koelen;
  • Integraal ontwerp van PZE-gebouwen.
 • Thermische benutting van zonne-energie
  • Zonnecollectoren voor warm tapwater en verwarming;
  • Concentrerende collectoren;
  • Ontwerp van zonneboilers;
  • Energiebijdrage van een zonneboiler;
  • Toepassingen van zonthermische systemen;
  • Koelen met zonne-energie.
 • Elektriciteit uit zonne-energie
  • Concentrated solar power;
  • Fotovoltaïsche energie – principe;
  • Fotovoltaïsche energie – zonnepanelen en –systemen;
  • PV-systemen in de praktijk;
  • Nieuwe ontwikkelingen: kunststof zonnecellen.
 • Windenergie
  • Windsnelheid;
  • Vermogenslevering uit de wind;
  • De windturbine;
  • Windparken;
  • Offshore windenergie;
  • Wind in Nederland;
  • Kosten;
  • Toekomst.
 • Waterkracht
  • Werking;
  • Toepassingen in grootschalige waterkrachtinstallaties;
  • Kleinschalige waterkracht;
  • Situatie in Nederland;
  • Golfenergie;
  • Getijden;
  • Blauwe energie.
 • Energie uit biomassa
  • Conversie van biomassa;
  • Eigenschappen van biomassa;
  • Bewerking van biomassa;
  • Verbranding van biomassa;
  • Biomassavergassing;
  • Pyrolyse van biomassa;
  • Anaërobe vergisting van biomassa;
  • Vloeibare biobrandstoffen.
 • Warmtepompen
  • Warmtepompprincipes;
  • Warmtefactor van warmtepompen;
  • Kringloopmedia voor warmtepompen;
  • Warmtebronnen en verwarmingssystemen;
  • Regeling en bedrijfsvoering;
  • Systeemuitvoeringen.
 • Geothermische energie
  • Potentieel van geothermische energie;
  • Geothermische eenheden;
  • Toepassingen in Nederland;
  • Milieuverontreiniging;
  • Vooruitzichten.
 • Energieopslagsystemen
  • Actieve voelbare warmteopslagsystemen;
  • Latente warmteopslagsystemen;
  • Chemische warmteopslag;
  • Elektrische, elektromechanische en –chemische energieopslag;
  • Elektrochemische energieopslag.
 • Waterstoftechnologie
  • Produceren van waterstof;
  • Distributie, transport en opslag van waterstof;
  • Energie uit waterstof;
  • Brandstofcellen;
  • Soorten brandstofcellen;
  • Vooruitzichten;
  • Evaluatie brandstofcellen – vercommercialisering;
  • Toekomstperspectieven waterstoftechnologie.
 • Duurzame energiesystemen
  • Wat zijn duurzame energiesystemen?;
  • Duurzame warmte en duurzame elektriciteit in woningen;
  • Energieneutrale wijken en bedrijventerrreinen;
  • Duurzame energie in de landbouw;
  • Zelfvoorzienendheid op eilanden
  • Een hele energievoorziening op duur;zame energie;
  • Ketenrendementen.
 • Case opdracht
  • In groepjes uitwerken van een caseopdracht;
  • De opdracht wordt door de HAN verstrekt (in overleg met de examencommissie is het ook mogelijk zelf een case in te brengen).
 • Toekomstverwachtingen en overheidsbeleid
  • Status en recente ontwikkelingen;
  • Energiescenario’s en energietransitie;
  • Beleidsdoelstellingen en -instrumenten.

Doelstelling

 • Het behandelen van alle principes die aan de winning van duurzame energie ten grondslag liggen;
 • Het behandelen van praktische toepassingsmogelijkheden in verschillende situaties;
 • Het behandelen van de samenhang tussen alle duurzame energiemaatregelen;
 • Het behandelen van toekomstverwachtingen, -scenario’s en overheidsbeleid.

*) Kosten

Deelnemers die eerder hebben deelgenomen aan de cursus Waterstof, ontvangen 10% korting op de cursusprijs Duurzame Energietechniek. Dit kun je op het aanmeldformulier bij "Opmerkingen" aangeven.

Snel antwoord

Vragen over de training, cursus of opleiding?
Stel je vraag aan HAN Engineering. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 026 - 365 8322

Nieuwsgierig?

Met de HAN geef je jouw carrière een positieve impuls en kun je verder groeien binnen jouw vakgebied. Bekijk het uitgebreide aanbod op het gebied van Engineering/Automotive, variërend van een enkele studiedag tot meerdaagse (post-hbo-)cursussen.

Ruitenberglaan 26