HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Gratis wetenschappelijk onderbouwd onderwijsadvies via de Kennisrotonde

De Kennisrotonde biedt een loket voor snelle en theoretische onderbouwde beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk. Zo kunnen (toekomstige) leraren snel aan de slag met actuele kennis over onderwerpen waar zij in de praktijk mee te maken hebben. Onderzoekers van de HAN werken als kennismakelaar mee aan het beantwoorden van de gestelde vragen. Ter inspiratie, lering en vermaak 3 voorbeelden van vragen die onze ‘kennismakelaars’ onlangs hebben beantwoord.

HAN Redactie
18 april 2018
lectoraat kwaliteiten van lerarenopleiders gerda geerdink
Hoge opkomst, breed palet, groot succes

HAN Toetsconferentie

De 1e HAN Toetsconferentie op 12 april 2018 laat vóór aanvang al duidelijk zien dat toetsing geen ondergeschoven kindje meer is in onderwijsland. Met meer dan 270 deelnemers zit het auditorium aan de Laan van Scheut bomvol, alleen bovenin de zaal zijn nog wat stoelen vrij.

HAN Redactie
13 april 2018
groep mensen achter laptop informeel

Creatieve onderwijsvernieuwers van de lerarenopleiding Geschiedenis en ALPO winnen Comeniusbeurs

Een beurs van € 50.000 krijg je niet iedere dag. Toch was dat precies wat docent-onderzoekers Fedor de Beer en Marloes Hülsken te horen kregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Vanaf 16 mei zijn zij officieel Comenius Teaching Fellow en kunnen ze met budget kleinschalige onderwijsinnovatie of verbetering doorvoeren in hun eigen onderwijs.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 april 2018
student steekt vinger op in klas
Werkplekleren

Fictief onderzoek door studenten? Nee hoor, de lat ligt hoger!

Een mooi voorbeeld van hoe onderzoek en onderwijs samenwerken: in 2017 druppelen bijna 70 tweedejaarsstudenten Opleidingskunde hun klassen in voor de 1e bijeenkomst van het vak onderzoeksvaardigheden. Ze verwachten een stapsgewijze overgang van de theoretische basis naar voorzichtig zelf onderzoek doen. Maar docenten Leon Noij en Mirelle Voskes hebben andere plannen: meewerken aan een echt onderzoek, dat ook nog eens in korte tijd moet worden gedaan.

HAN Redactie
27 maart 2018
Studenten zittend op stoelen bij lage tafel

Klaslokaalexperimenten economie: experimenteren is leren

Klaslokaalexperimenten zijn een verplicht onderdeel in het eindexamenprogramma economie van havo en vwo. Maar wat zijn dat precies? En belangrijker: hoe voer je die experimenten uit en wat levert dat op?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
14 maart 2018
student steekt vinger op in klas

HAN-lector Van Hattum bepleit meervoudige alliantie in jeugd- en opvoedhulp

Met het uitspreken van de intreerede: 'Samenwerken als uitdaging voor effectieve jeugd- en opvoedhulp' heeft dr. Marion van Hattum op 8 maart onder grote belangstelling haar ambt als HAN-lector Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp aanvaard. Hulpverleners in de jeugd- en opvoedhulp staan volgens de lector voor de uitdaging om te zorgen voor goed werkende ‘meervoudige allianties’.

HAN Redactie
08 maart 2018
kinderen luisteren zittend op de grond naar een verhaal

HAN start onderzoek jongeren in Passend Onderwijs en arbeidsparticipatie

Maritza Gerritsen-Ververs, HAN hoofddocent en onderwijskundige Social Studies deeltijd, is per 1 februari gestart met een onderzoek naar jongeren die te maken hebben met Passend Onderwijs en met een laag opleidingsniveau op de arbeidsmarkt komen. Het College van Bestuur heeft haar daarvoor een vierjarige HAN-promotiebeurs toegekend.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
16 februari 2018
klasensessie

Marjo Maas promoveert op verbeteren kwaliteit fysiotherapie

Marjo Maas, HAN-docent en onderzoeker bij HAN Lectoraat Arbeid en Gezondheid en IQ Healthcare, is op 12 januari gepromoveerd op haar proefschrift ‘Say what you think, show what you do'. Wat is nodig om goede feedback te krijgen en doelgericht te werken aan kwaliteit van fysiotherapie?

Er is geen omschrijving beschikbaar
Annelies Peters
09 februari 2018
vrouwelijke fysiotherapeut helpt een oudere mannelijke patiënt tijdens het lopen

Studenten HAN Verpleegkunde presenteren EBP-bevindingen

Sommige studenten Verpleegkunde aan de HAN doen in de hoofdfase mee met het Evidence project. Een van de vereiste onderdelen is dat zij een presentatie geven op hun stageplaats over dit praktijkgerichte onderzoek (deskundigheidsbevordering), waarin de stappen van EBP (Evidence Based Practice) centraal staan. Aan de studenten is gevraagd om in hun presentatie de focus te leggen op de wijze waarop medewerkers met het beste beschikbare bewijs, de kwaliteit van zorg voor cliënten kunnen verbeteren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
27 januari 2018
Studenten hangen infuus op

HAN-docent Joos Meesters gepromoveerd op 'leefwereld jongeren'

HAN-docentonderzoeker dr. Joos Meesters is op 22 januari aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht gepromoveerd op haar onderzoek: ‘Ruimte voor Opgroeien, jongeren en het belang van de informele wereld’. Welke betekenis geven jongeren aan de ongeorganiseerde vrije tijd die ze thuis, op straat en online in de virtuele ruimte doorbrengen? Wie en wat zijn belangrijk voor hen en wat betekent dit voor hun opgroeien?

Er is geen omschrijving beschikbaar
Annelies Peters
23 januari 2018
Studenten HAN Pabo Arnhem zitten in lokaal achter laptop in groepjes.