"Herkennen jullie iets van ons verhaal?"

Studenten van de minor Circulaire Economie presenteren de resultaten van hun rodedraadproject.

"Herkennen jullie iets van ons verhaal?" Student Erinn Burgers kijkt de zaal in. Zo ongeveer op tweederde van de presentatie laat ze deze vraag los op de genodigden. Samen met vier medestudenten waarmee ze het rodedraadproject van de minor Circulaire Enomomie uitvoerde, presenteert ze de resultaten. Thema van het project: collectieve verduurzaming van de twee aan elkaar grenzende Zevenaarse bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar.

469305 Overzichtsfoto van de presentatie van studenten van de minor Circulaire Economie van de HAN aan beleidsambtenaren van de gemeente Zevenaar en ondernemers van twee bedrijventerreinen uit die gemeente over de resultaten van het onderzoek van de studenten in het kader van een Rode Draad Project.

De handen al vol

“Eh ja”, klinkt het eerste voorzichtige antwoord. In de zaal zitten mensen van Gemeente Zevenaar, maar vooral ondernemers. Ondernemers van grote en kleine organisaties op de twee bedrijventerreinen. Mooie bedrijventerreinen, waar óók nog één en ander te verbeteren valt. Meer groen in de buitenruimte, rustige wandelpaden voor tijdens de lunchpauze, bereikbaarheid met het OV en wat te denken van de aanpak van uitdagingen zoals de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie?

Na het eerste voorzichtige “ja” uit de zaal komt dan het gesprek op gang. En de kernvraag komt meteen naar boven. Leuk, al die plannen, maar wie gaat het doen? De meeste ondernemers hebben namelijk hun handen vol aan ‘het draaiend houden van hun tent’. En als er (nog) geen parkmanagement is, wordt het niet eenvoudiger om dingen samen aan te pakken.

Er blijken toch openingen, lichtpunten en makkelijk te bouwen bruggen te zijn, waardoor handen ineengeslagen kunnen worden: van ondernemers, van mensen van Gemeente Zevenaar en misschien ook van de Provincie.

Concrete themagerichte aanpak

Ilone Willemsen, procesmanager bij Gemeente Zevenaar vertelt: “We kiezen nu eerst voor een themagerichte aanpak. Samen met ondernemers pakken we concrete zaken op zodat veranderingen ook zichtbaar worden. We merken al dat de betrokkenheid toeneemt.” En Allard Huisman, die vanuit HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie het project begeleidde, wijst op een eerder succesvol uitgevoerd project bij een ander bedrijventerrein dat nog geen parkmanagement had. “Het kan dus wel!”
 
De studenten sluiten dan ook hun presentatie af met een heel toepasselijke slide: ‘Als de muizen samenspannen, verplaatsen ze een olifant’.

Studenten presenteren hun bevindingen van hun onderzoek bij de gemeente Zevenaar

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden om, net als de gemeente Zevenaar, vraagstukken in samenwerking met het Centrum Meervoudige Waardecreatie op te pakken? Neem contact met ons op!

  • Telefonisch contact 026-369 10 05
  • Email sturen cmw@han.nl