Nieuwe master Applied Data Science bij de HAN

De HAN start in september 2023 met de master Applied Data Science. Deze nieuwe master leidt specialisten op die data science toepassen om praktijkvraagstukken op te lossen.

90853 Overleg

Automatisering en digitalisering verandert onze manier van werken. Er is behoefte aan nieuwe data-vaardigheden en organisaties willen data gebruiken om sneller en slimmer te werken. Bijvoorbeeld om de effecten van een medische behandeling beter te voorspellen, de verwachte behoefte voor het ophalen van vuilnis in een gemeente beter te kunnen inschatten of routes voor vrachtwagens efficiënter in te plannen. Data science specialisten weten hoe ze dit soort praktische vraagstellingen kunnen vertalen naar datagedreven oplossingen. De nieuwe master Applied Data Science komt tegemoet aan de toenemende vraag naar specialisten die nieuwe kennis en inzichten kunnen genereren uit data. 

De opleiding

Deze Engelstalige masteropleiding wordt in deeltijd aangeboden en kenmerkt zich onder andere door de relatief beperkte omvang (60 EC’s) en de praktische toepassing binnen verschillende domeinen, zoals zorg, logistiek en energie. Het programma omvat 2 jaar in deeltijd. Deelnemers hebben 1 dag per week les bij de HAN. Ze werken samen met medestudenten en onderzoekers in projecten, en hebben contact met experts en professionals uit het werkveld. De opleiding werkt nauw samen met verschillende lectoraten binnen de HAN. De studiebelasting is ongeveer 20 uur per week.

Deze master is geschikt voor professionals en doorstromers die een functie ambiëren als data scientist, consultant in de data science of projectleider.

Toepassing van data science

Het ontwerpen en toepassen van datagedreven oplossingen voor praktijkvraagstukken staat centraal in de opleiding. Deelnemers leren hiervoor een gestructureerde werkwijze kennen en ontwikkelen hun onderzoekvaardigheden. “In deze masteropleiding leer je data science technologieën toe te passen op praktijkvraagstukken. Je leert hoe je een vraagstelling vertaalt naar een datagedreven oplossing voor jouw kennisdomein”, aldus opleidingscoördinator Tilman Todt. “In het eerste jaar ontwikkel je kennis en vaardigheden in de data science en machine learning. Het tweede jaar leer je hoe datagedreven oplossingen in organisaties ingezet worden en werk je in het kader van afstuderen aan je eigen onderzoeksproject.”

Het team van de master Applied Data Science
Het team van de master Applied Data Science

Netwerk

“Deze master is geschikt voor professionals en doorstromers die een functie ambiëren als data scientist, consultant in de data science of projectleider. Tijdens het afstuderen werk je al aan het ontwerpen en ontwikkelen van een concrete datagedreven oplossing voor een vraagstuk uit je eigen organisatie. Daar heb je dus direct profijt van. Tegelijkertijd bouw je aan je netwerk doordat je multidisciplinair samenwerkt met studenten uit verschillende domeinen én met specialisten uit het werkveld en van verschillende lectoraten.”

Toelating en aanmelding

Voor de master Applied Data Science gelden een aantal toelatingseisen, waaronder een afgeronde bachelor, ervaring in programmeren, een werkplek en voldoende beheersing van de Engelse taal. Aanmelden kan vanaf maart 2023.

Meer informatie over de opleiding vind je op han.nl/mads. Voor vragen kun je terecht bij Tilman Todt (master.aim@han.nl en 06 55 20 63 04).