HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Podcast

Terugblik dialoogsessies Health

Programmamanagers Health organiseerden 7 interne en 2 externe dialoogsessies om Health te verkennen. 'Dat gaan wij niet zelf achter de tekentafel bedenken'. Lisbeth en Miranda blikken samen terug op deze sessies in de eerste HAN podcast! Beluister dit gesprek (20 min.) om inzicht te krijgen in deze brede verkenning.

HAN Redactie
09 juli 2018
null

CVA-thuisrevalidatie: beter thuisherstel na een beroerte

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Thuisrevalidatie verloopt echter niet altijd efficiënt. Praktijkprofessionals, onderzoekers en studenten van de HAN werken samen in een project om thuisrevalidatie na een beroerte te verbeteren.

HAN Redactie
20 juni 2018
Ouderenzorg

Wat is interprofessioneel leren bij Sparkcentres?

Sparkcentres staan voor interprofessioneel leren in de praktijk. De ambitie van de Sparkcentres is om in het studiejaar 2018-2019 uit te breiden met meer dan 1.200 studenten, 11 deelnemende opleidingen en 15 locaties. De redactie van Zorgpact was nieuwsgierig geworden en ging kijken bij een aantal centra die al met succes draaien: Sparkcentres Presikhaaf en Thermion, en bij Leerkring Lingewaard. Wat er zo bijzonder is aan deze locaties waar studenten, docenten en professionals samen werken en leren?

HAN Redactie
19 juni 2018
fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

HAN tekent Health Deal 'kwetsbare jongeren' met Pluryn en ketenpartners

Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, ondertekenden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Pluryn en diverse ketenpartners (waaronder de HAN) op 13 juni 2018 een Health Deal. Met de ondertekening stellen deelnemende partijen een concreet doel: het ondersteunen van jongeren in de regio bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

HAN Redactie
18 juni 2018
studenten kijken en wijzen naar robot
Installatierede

Lector Helma Oolbekkink: geef leraren de ruimte

Donderdag 7 juni 2018 vond de formele installatie plaats van Helma Oolbekkink als lector Meervoudige Professionaliteit van Leraren. Met een vlammend betoog overtuigde ze een volle zaal: leraren staan onder druk, en onderzoek naar meer stuurkracht bij leraren is nodig. Opdat ze meer professionele ruimte voelen om te doen wat nodig is.

HAN Redactie
11 juni 2018
Lector Helma Oolbekkink-Marchand

Docent-onderzoeker HAN Pabo en ALPO cum laude gepromoveerd

Docent-onderzoeker Harry Stokhof verdedigde vrijdag 1 juni zijn proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. Een enorme mijlpaal! Harry werd zoals verwacht, en zoals het hoort, pittig ondervraagd maar kon alle vragen helder en goed beantwoorden.

HAN Redactie
05 juni 2018
Harry Stokhof
Participatie

Nieuwe leerstoel Paramedische Wetenschappen Radboud Universiteit

Philip van der Wees is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De focus van de leerstoel is 'Waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken'.

HAN Redactie
01 juni 2018
doent heeft been vast tijdens massage

Vijftal HAN-docenten ontvangt Comenius Teaching Fellows-beurs; ook honorering Senior Fellow

Met een Comenius Teaching Fellow-beurs van € 50.000,- kunnen maar liefst 5 HAN-docenten in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie en verbetering doorvoeren. Dit heeft de NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) op 21 maart aan de HAN laten weten. HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) heeft voor 7 docenten de begeleiding gedaan om een dergelijke beurs aan te vragen, waarvan er nu dus 5 zijn gehonoreerd. Er kwamen uiteindelijk 145 aanvragen bij NRO binnen. Er was budget voor 46 aanvragen: 23 voor het hbo en 23 voor het wetenschappelijk onderwijs.

HAN Redactie
16 mei 2018
Studenten zittend op stoelen bij lage tafel

HAN onderzoekt kwaliteit van leven dagbesteding van zorgboerderijen

Dries de Moor, hoofddocent HAN Social Work, is gestart met een promotieonderzoek naar opvattingen van deelnemers en begeleiders over kwaliteit van leven op de dagbesteding van zorgboerderijen. Als onderzoeker bij het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking heeft hij hiervoor een vierjarige promotiebeurs toegekend gekregen.

HAN Redactie
14 mei 2018
man in pak met verrekijker

Verschuiving Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants naar ‘anderhalvelijn’?

Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants worden in de tweede lijn ingezet voor met name routinematige en laagcomplexe medische zorg. Een deel van deze zorg kan mogelijk verschuiven naar de eerstelijn of naar een nieuwe vorm zoals ‘anderhalvelijnszorg’. Dit is zorg op het grensvlak van gemakkelijk toegankelijke, complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg met specifieke kennis en diagnostiek. Welke rol speelt de HAN in dit onderzoek?

HAN Redactie
19 april 2018
gesprek man telt op vingers