Studieloopbaanbegeleiders: train jezelf!

In maart start een (vanwege corona uitgestelde) training voor studieloopbaanbegeleiders (SLB’ers) die meer handvatten willen om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Belangrijk, want de uitval onder studenten die de overstap maken is hoog. Je kunt je nu weer aanmelden!

33045 studenten lachen

Ongeveer 20 procent van de doorstromers redt het niet, vertelt Marloes de Lange, onderzoeker bij Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs van Academie Educatie van de HAN. “Het probleem zit meestal niet in het intellectuele vermogen van die studenten. Maar ze schieten tekort op studievaardigheid, vinden het lastig zelf te moeten plannen of kunnen bijvoorbeeld onvoldoende uit de voeten in de veel grotere en onbekende wereld van het hbo. Dat maakt dat ze te vaak al in het eerste jaar struikelen.”

LOB is nieuw werkterrein

Wel of niet uitvallen, ligt deels in de handen van SLB’ers die op het mbo en hbo de studieloopbaan van studenten begeleiden. “Zij kunnen inderdaad een belangrijke rol spelen in succesvolle doorstroming”, bevestigt Marloes. “Maar hun werkterrein is relatief nieuw, het is zoeken naar de juiste weg voor oriëntatie en begeleiding tijdens de studie. Sinds 2017 doen scholen in de regio dat samen. In eerste instantie met onderzoek naar de doorstroming vmbo-mbo-hbo en sinds 2019 in een vervolgonderzoek naar de specifieke doorstroming van mbo naar hbo 

3 deelprojecten

Onder het vervolgonderzoek vallen 3 deelprojecten, waarin steeds mbo-docenten, een HAN-docent en een onderzoeker samenwerken in designteams. Eén van de teams richt zich op de doorontwikkeling van de keuzedelen in het mbo, een ander houdt zich bezig met voorlichtingsactiviteiten. Dan is er nog het designteam waarin Marloes onderzoeker is; het focust op de professionalisering van docenten met een taak als SLB’er. “We merkten hoe belangrijk en verhelderend het is om elkaars wereld en elkaars taal te leren kennen. Niet alleen tussen de HAN en de mbo-instellingen, maar ook tussen de mbo’s onderling. De uitgebreide kennismaking zorgde voor veel eyeopeners. Zonder die ‘bodem’ hadden we de training niet kunnen ontwikkelen.”  

Volg de training en professionaliseer jezelf als SLB’er

De ontwikkelde training is bedoeld om docenten met LOB- of SLB-taken in het mbo en hbo de handvatten te geven om studenten succesvol te helpen doorstromen van het mbo naar het hbo. Met daarnaast alle ruimte voor kennismaking, uitwisseling van ervaringen en misschien zelfs afspraken om bij elkaar op school rond te kijken.

Waar en wanneer?

De training bestaat uit 2 fysieke bijeenkomsten en een online terugkom-moment. De eerste trainingsdag is een algemene training. Tijdens de tweede training gaan we verder met vraagstukken die op de eerste trainingsdag in de groep zijn ontstaan. Tijdens het online terugkom-moment reflecteren we.

De trainingsdata zijn:

  • Maandag 14 maart van 14.00-17.00 uur op de HAN in Arnhem (exacte locatie volgt)
  • Maandag 28 maart van 14.00-17.00 uur bij het Technova College in Ede (exacte locatie volgt)
  • Maandag 30 mei is er een online terugkom-moment van 15.30-17.00 uur via Teams  
33050 groep zit in kring

Programma 14 maart

  • Welke rollen en taken heb je als SLB’er in het mbo/hbo: wat betekent die verantwoordelijkheid in zijn algemeenheid en voor jou persoonlijk? 
  • Wat is het belang van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)? Carlo Kok van Expertisepunt LOB brengt de wettelijke kaders in beeld. 
  • Podiuminterview met studenten die doorstroomden van mbo naar hbo. Waarover struikelden ze? Welke tips & tricks hebben ze om de overgang te verbeteren? 

Aanmelden

Wil je graag deelnemen aan de 3 training? Stuur dan een e-mail naar onderzoeker Marloes de Lange.

Vervolgonderzoek in de periode tot september 2022

Na afloop van de training evalueert het designteam wat de 3 bijeenkomsten de deelnemers hebben gebracht. Zijn er verbeterkansen? Dan wordt de training bijgesteld. Marloes: ‘De bedoeling is dat hij uiteindelijk  op alle scholen vast onderdeel wordt van het professionaliseringsprogramma. Ook evalueert het onderzoeksteam hoe de onderwijsarrangementen die de drie designteams ontwikkelden, hebben bijgedragen aan een betere doorstroom van mbo naar hbo.’  

Het vervolgonderzoek loopt van 1 september 2019 tot 1 september 2022 en wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Behalve de HAN nemen deel: ROC Nijmegen, Graafschap College, ROC A12 en ROC Rijn IJssel, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (ook hoofdaanvrager van het project) en Oberon.   

Wat werkt bij doorstroom mbo naar hbo?

Ongeveer 17 tot 20 procent van de mbo-studenten die doorstromen naar het hbo redt het niet. Speciale programma’s moeten de doorstroom van mbo naar hbo verbeteren. Pakken die programma’s om de overstap makkelijker te maken wel altijd goed uit? HAN-onderzoeker Derk-Jan Nijman deed daar onderzoek naar.

studeren-op-campus