Subsidieregeling lerarenbeurs verruimd

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het studieplafond van de subsidieregeling lerarenbeurs voor 2022-2023 verhoogd. Ook krijgen aanvragers die vorig jaar zijn afgewezen vanwege het tekort aan subsidiegelden nu voorrang.

28654 twee studenten lachen met laptop

De lerarenbeurs is voor iedereen die al een lerarenbevoegdheid heeft en een bachelor- of master-opleiding gaat volgen.

De subsidieregeling bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Voor het collegegeld maximaal € 7.000,- voor studiemiddelen en reiskosten maximaal € 350,-. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven. De aanvraagperiode voor de beurs loopt van 1 april tot en met 15 mei 2022.

Voor meer informatie over de lerarenbeurs

Ook een eerstegraads bevoegdheid halen? Kijk hier voor de educatieve masters.