Stage in Kenia

Zaterdag vertrekken Isa Vos en Lynn Schotman naar het dorpje Kwale in Kenia, waar ze de komende vijf maanden neerstrijken om het rekenonderwijs onder de loep te nemen en op een toekomstbestendige manier opnieuw vorm te geven. De derdejaars studenten van de lerarenopleiding wiskunde van de HAN hebben al op veel verschillende plekken mogen lesgeven om de nodige praktijkervaring op te doen. In Kenia waren ze nog niet, maar over vijf maanden kunnen ze ook deze wens van hun bucketlist strepen.

248818 Mensen op de weg bij HAN Project Theewaterskloof TWK in Zuid-Afrika

Door de verschillende stages weten de studenten van de lerarenopleiding wiskunde goed wat bij hen past. Ze zijn er vrij zeker van dat ze de onderbouwleerlingen van het VMBO en het MBO verreweg het leukst vinden om wiskundelessen aan te doceren. In Kwale, het dorp in Kenia waar de twee naar afreizen, komen ze op een basisschool terecht. Veel mogelijkheden om verder te studeren zijn er namelijk in Kenia niet. Voor de meeste Kenianen is het basisonderwijs dan ook het enige onderwijs dat genoten wordt.

 

​ Hoe kan het spannender?

“Stilzitten en luisteren, daar komt het in Kenia een beetje op neer”, legt Lynn uit. “Het onderwijs is daar erg lineair. Wij geloven dat het rekenonderwijs veel spannender wordt als het meer praktijkgericht wordt ingezet en leerlingen ook met materialen kunnen werken zoals blokjes om mee te rekenen of een getallenlijn waarin zichtbaar wordt dat ook onder de 0 nog getallen bestaan.” De komende maanden gaan ze er heel hard aan werken om een lesmethode te ontwikkelen die goed toepasbaar is op de scholen en die toekomstbestendig is.

Cultuurverschil

Door de vele voorbereidende gesprekken die Isa en Lynn voerden, zijn ze zich bewust geworden van de cultuurverschillen tussen Nederland en Kenia. “Voor Keniaanse begrippen zijn wij nogal direct”, zegt Isa lachend. “Terwijl het daar meer gebruikelijk is om pas op de plaats te maken voor de oudere garde en je meer afwachtend op te stellen. Daarom gaan we eerst zorgvuldig observeren. De scholen zijn erg geïnteresseerd in onze Europese lesmethoden, daarom zijn wij speciaal gevraagd. Het is dan wel belangrijk om een onderwijssysteem te ontwikkelen dat past bij de Keniaanse omgangsvormen en cultuur.”

Dove kinderen

Het cultuurverschil is niet de enige uitdaging die de meiden tegenkomen. Lynn en Isa gaan zich speciaal richten op dove en slechthorende kinderen. Ze doen dit alles voor het Deaf Centre in Kwale, een school en internaat voor dove, slechthorende en doofblinde kinderen. “Deze kinderen komen veelal uit een isolement. Omdat de zij niet gewoon naar school kunnen of kunnen werken, zien sommige ouders geen andere oplossing dan het opsluiten van hun kind”, legt Isa uit. “Door deze kinderen gepast onderwijs te geven, activiteiten en werkervaring aan te bieden en lekker veel te sporten, krijgen de kinderen weer het gevoel gelijkwaardig te zijn en worden ze klaargestoomd voor een volwaardig leven.”
Op het terrein van het Deaf Center is een ruime sportfaciliteit die ook voor de mensen uit het dorp toegankelijk is. Deze interactie is ontzettend belangrijk voor de dorpelingen om te leren kinderen met een handicap niet langer als outcast te zien en te ontdekken dat ze gewoon kunnen meedraaien. Omdat Kenia een eigen, bij de taal passende gebarentaal heeft, krijgen Lynn en Isa eerst een cursus gebarentaal, waar ze erg naar uitkijken.

375847 Foto van Isa en Lynn nieuwsbericht wiskundestudenten Kenia
Lynn en Isa

Lynn en Isa kijken ontzettend uit naar hun buitenlandstage. Vooral Lynn droomde er als kind al van om naar Afrika te gaan. Vooral het zinvol inzetten van hun kennis is iets waar de meiden erg naar uit keken. Isa: “Het is veel meer dan alleen wiskunde. In Nederland zouden we niet zo gauw de kans krijgen om een heel curriculum vorm te geven dus we grijpen deze kans met beide handen aan.”

Leraar wiskunde worden?

De HAN biedt de bacheloropleiding Leraar Wiskunde in voltijd en deeltijd aan. Ook leidt de HAN op tot eerstegraads leraar wiskunde. Wil je kennismaken met de deeltijd bacheloropleiding of de masteropleiding? Kom naar de Open Avond op 9 maart. Liever de voltijdbachelor? Bezoek dan de open Dag op 2 april.

Cursus Gebarentaal

Heb je altijd al gebarentaal willen leren? Meld je dan aan voor de cursus gebarentaal voor beginners van de HAN. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die Nederlandse Gebarentaal (NGT) wil leren. Om te kunnen communiceren met gebarentaalgebruikers binnen je (toekomstige) werkveld, familie, vrienden, sportclub of om je horizon te verbreden.

Om de reis te financieren zijn Lynn en Isa een crowdfunding gestart. Hier kun je hen steunen.