Hoe leiden we onze studenten op?

In 2030 moeten één miljoen nieuwe woningen gebouwd zijn en wat we ook bouwen: klimaatadaptatie speelt daarin een grote rol. Een aardige klus voor (aankomende) professionals in de gebouwde omgeving. Hoe beweegt het onderwijs mee met ontwikkelingen en (technologische) veranderingen om dit voor elkaar te kunnen boksen?

375849 Een man die met een maquette bezig is. Bouwkunde

Om uitdagingen als betaalbare woningen voor iedereen, van het gas af, wateroverlast, extreme droogte, duurzame mobiliteit en een circulaire economie aan te kunnen, is een sterk staaltje samenwerking vereist. Daarbij zijn innovatieve, toegewijde en ondernemende professionals onmisbaar die onderzoekend en probleemoplossend en vooral interdisciplinair aan de slag gaan om tot duurzame oplossingen te komen. Daarom leiden wij die op binnen de Academie Built Environment.

Van domeinprofiel naar eindkwalificaties

Hoe we dat doen? Vanuit het Domein Built Environment is het domeinprofiel met een competentieset vastgesteld zodat helder is waar de opleidingen in Nederland op het gebied van de gebouwde omgeving minimaal aan moeten voldoen. Het is aan de opleidingen zelf om (samen met het Beroepenveld) het domeinprofiel verder uit te werken naar eindkwalificaties. Zo wordt duidelijk waar studenten Bouwkunde en Civiele Techniek nu eigenlijk precies op afstuderen. Iedere opleiding bepaalt een eigen focus. Hoofddocent Bouwtechniek en HAN afgevaardigde vanuit de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de herijking van deze competenties, Hanneke Spoorenberg: “Wellicht is er in Groningen meer aandacht voor aardbevingen en ligt de interesse in Limburg meer bij wateroverlast. Zo kan een opleiding zich nóg beter profileren.”

33546 civiele techniek steiger bouwen klas

Aansluiten op de actualiteit

Een competentiebeschrijving wordt altijd gemaakt voor 6 jaar. Gezien de uitdagingen die er liggen, heeft het domein Built Environment de beschrijving dit keer breed geformuleerd. Dit geeft de opleidingen de komende jaren de ruimte en de vrijheid om in te spelen op de actualiteit, zonder direct de eindtermen te hoeven veranderen.

Hanneke licht toe: “Projecten in de praktijk zijn daar de ideale omgeving voor, want Bouwkunde en Civiele Techniek zijn bij uitstek opleidingen waarbij de theorie goed aan de praktijk te koppelen is. Het project wordt dankzij de theorie in de context geplaatst.” Met projecten kunnen we gemakkelijk aansluiten op de actualiteit en doordat een en ander breed is geformuleerd hoeven we eindtermen niet te wijzigen als we naar een volgend project gaan. Enkel de context verandert.” 

Netwerk

Vanuit de projecten nodigen we bedrijven, gemeenten, studenten, gebruikers en bureaus uit waardoor we een waardevol netwerk opbouwen,” weet Hanneke. “Het werkveld doet ook echt iets met onze resultaten en dat motiveert en stimuleert de studenten. 

T-shaped professional

Hanneke vertelt: “We leiden studenten binnen de opleidingen Civiele Techniek en Bouwkunde op tot T-shaped professional met brede kennis van zaken en (ver)diep(te) expertise. We hanteren 9 competenties waarbij de student zelf de focus mag bepalen. Het gaat om 3 brede competenties (onderzoeken, communiceren en professionaliseren) en 6 vakinhoudelijke competenties (initiëren, ontwerpen, specialiseren, realiseren, beheren en managen).”

374856 De T-shaped professional

Van spin naar schaap tot vis

In alles staat de student binnen de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek centraal. Als studenten afstuderen, veranderen ze van spin in het web in een schaap met 5 poten. De young professional moet zich namelijk met verschillende partijen en op meerdere niveaus staande houden. Een wendbare T-shaped professional zal zich in de deze omgeving voelen als een vis in het water.

Bouwkunde en Civiele Techniek zijn bij uitstek opleidingen waarbij de theorie goed aan de praktijk te koppelen is.”

Keuzes maken

Je staat er misschien niet bij stil, maar een student heeft tijdens de bacheloropleidingen maar beperkte tijd. Van de 4 jaar blijft, door stages, minor en afstudeerproject, waarin studenten eigenlijk hun eigen onderwijs kunnen bepalen, maar 2 jaar over waarin wij als opleiding een onderwijsprogramma kunnen aanbieden,” vertelt Hanneke. Dat betekent dat wij als opleiding keuzes moeten maken in wat wij studenten willen en kunnen aanbieden. “Zo kiest de Academie Built Environment van de HAN bijvoorbeeld voor het tekenprogramma Revit. Dit geeft veel mogelijkheden om met meerdere partijen samen te werken in een digitaal model (BIM). Misschien iets wat niet bij ieder bedrijf past, maar ook is het voordeel van een wendbare professional groot. Ze hebben een programma als Autocad ook zo onder de knie.” 

Een leven lang ontwikkelen

De veranderingen in de wereld blijven doorgaan. Dat geldt zowel voor het hoger onderwijs als voor de wereld van bouw en infra. Daarom staan we bij de HAN voor een Leven Lang Leren. Zo hebben we behalve bacheloropleidingen ook associate degree opleidingen en post hbo trainingen en cursussen waar we vaak contacten uit het gehele werkveld terugzien. Zo leren we van en met elkaar. Neem gerust contact op als je op welke manier dan ook een samenwerking wilt aangaan met iets of iemand binnen de Academie Built Environment.